Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Logic Pro X sneltoetsen, uitgebreide lijst

Geplaatst op 1 maart 2020

In deze lijst vind je telkens de betekenis een regel onder de sneltoets.

Bron: https://www.shortcutfoo.com/app/dojos/logic-pro-x-mac/cheatsheet

Global Commands I

R

Record

shift+*

Record/Record Toggle

shift+R

Capture as Recording

ENTER

Play

.

Pause

0

Stop

SPACE

Play or Stop

,

Rewind

shift+<

Fast Rewind

shift+>

Fast Forward

shift+ enter

Play from Left Window Edge

/

Go to Position...

alt+ctrl+cmd+I

Set Punch In Locator by Playhead

shift+alt+ctrl+cmd+I

Set Punch In Locator by Rounded Playhead

alt+ctrl+cmd+O

Set Punch Out Locator by Playhead

shift+alt+ctrl+cmd+O

Set Punch Out Locator Point by Rounded Playhead

Global Commands II

cmd+U

Set Locators by Regions/ Events/Marquee

U

Set Rounded Locators by Regions/Events

=

Swap Left and Right Locator

shift+cmd+.

Move Locators Forward by Cycle Length

shift+cmd+,

Move Locators Backwards by Cycle Length

shift+SPACE

Play from Selection

alt+'

Create Marker

alt+ctrl+'

Create Marker without rounding

alt+BACKSPACE

Delete Marker

alt+ctrl+C

Set Locators by Marker and Enable Cycle

alt+ctrl+,

Set Locators by Previous Marker and Enable Cycle

alt+ctrl+.

Set Locators by Next Marker and Enable Cycle

alt+,

Go to Previous Marker

alt+.

Go to Next Marker

Global Commands III

alt+/

Go to Marker Number...

shift+"

Rename Marker

1

Go to Marker Number 1

2

Go to Marker Number 2

3

Go to Marker Number 3

ctrl+0

Go to Marker Number 10

ctrl+1

Go to Marker Number 11

ctrl+2

Go to Marker Number 12

ctrl+3

Go to Marker Number 13

C

Cycle Mode

alt+ctrl+cmd+P

Autopunch Mode

/

Replace

ctrl+S

Solo Mode

alt+S

Set Solo Lock Mode

shift+alt+S

Reselect Solo-Locked Regions

alt+ctrl+cmd+S

Solo off for all

alt+ctrl+cmd+M

Mute off for all

cmd+K

Show/Hide Musical Typing...

alt+E

Show/Hide Event Float

Global Commands IV

M

MIDI/Monitor Metronome Click

shift+K

Count In

alt+R

Region Inspector Float

cmd+,

Open Preferences...

alt+A

Open Automation Preferences...

X

Show/Hide Mixer

B

Show/Hide Smart Controls

N

Show/Hide Score Editor

shift+alt+ctrl+S

Show/Hide Staff Style Window

shift+alt+ctrl+I

Show/Hide Score Sets Window

P

Show/Hide Piano Roll

alt+cmd+K

Show/Hide Step Input Keyboard

O

Show/Hide Loop Browser

Y

Show/Hide Library

W

Show/Hide Audio File Editor

Global Commands V

alt+cmd+T

Adjust Tempo using Beat Detection

cmd+/

Show Detailed Help

shift+W

Open in External Sample Editor

shift+alt+T

Open Tempo List...

alt+K

Open Key Commands...

alt+C

Show/Hide Colors

alt+cmd+O

Open Movie...

ctrl+cmd+O

Toggle Current Track Automation Off/Read

ctrl+cmd+A

Toggle Current Track Automation Latch/Read

shift+ctrl+cmd+O

Set All Tracks to Automation Off

shift+ctrl+cmd+R

Set All Tracks to Automation Read

shift+ctrl+cmd+T

Set All Tracks to Automation Touch

shift+ctrl+cmd+L

Set All Tracks to Automation Latch

alt+ctrl+cmd+A

Toggle Automation Quick Access

Global Commands VI

shift+G

Toggle Group Clutch

shift+alt+G

Open Group Settings...

cmd+'

Cycle Through Windows

UP

Select Previous Track

DOWN

Select Next Track

shift+cmd+N

New Empty Project

alt+P

Project Settings...

alt+cmd+W

Close Project

shift+cmd+S

Save Project as...

cmd+I

Import

alt+cmd+E

Export Selection as MIDI File

shift+cmd+I

Import Audio File

shift+}

Next Channel Strip Setting of focused Track

shift+{

Previous Channel Strip Setting of focused Track

Global Commands VII

alt+cmd+C

Copy Channel Strip Setting

alt+cmd+V

Paste Channel Strip Setting

]

Next Patch, Plug-in Setting or EXS Instrument

[

Previous Patch, Plug-in Setting or EXS Instrument

M

Toggle Channel Strip Mute

S

Toggle Channel Strip Solo

ctrl+I

oggle Channel Strip Input Monitoring

shift+ctrl+S

Toggle Channel Strip Format

V

Hide/Show All Plug-in Windows

shift+alt+K

Open Controller Assignments

Main Window I

alt+cmd+A

New Audio Track

alt+cmd+S

New Software Instrument Track

alt+cmd+X

New External MIDI Track

cmd+D

New Track with Duplicate Setting

cmd+DEL

Delete Track

shift+alt+D

Deselect All

shift+I

Invert Selection

shift+F

Select All Following

shift+ctrl+F

Select All Following of Same Track/Pitch

shift+L

Select All Inside Locators

Main Window II

shift+O

Select Overlapped Regions/Events

shift+E

Select Equal Regions/Events

shift+S

Select Similar Regions/Events

shift+P

Select Same Subpositions

shift+M

Select Muted Regions/Events

shift+C

Select Equal Colored Regions/Events

LEFT

Select Previous Region

RIGHT

Select Next Region

shift+LEFT

Toggle Previous Region

shift+RIGHT

Toggle Next Region

shift+"

Scroll to Selection

Main Window III

L

Loop Regions/Folders on/off

Q

Quantize Selected Events

ctrl+cmd+Q

Undo Quantization

alt+D

Delete Duplicated Events

shift+cmd+V

Paste Replace

cmd+J

Join Regions/Notes

ctrl+cmd+T

Split Regions/Events at Locators or Marquee Selection

;

Move Region/Event to Playhead Position (Pickup Clock)

shift+:

Move Region/Event to Playhead Position and Select Next Region/Event (Pickup Clock+)

cmd+[

Set Region/Event/Marquee Start to Playhead Position

cmd+[

Set Region/Event/Marquee End to Playhead Position

Main Window IV

alt+RIGHT

Nudge Region/Event Position Right by Nudge Value

alt+LEFT

Nudge Region/Event Position Left by Nudge Value

shift+alt+UP

Nudge Region/Event Length Right by Nudge Value

shift+alt+LEFT

Nudge Region/Event Length Left by Nudge Value

alt+ctrl+T

Set Nudge Value to Tick

alt+ctrl+B

Set Nudge Value to Division

alt+ctrl+B

Set Nudge Value to Beat

alt+ctrl+M

Set Nudge Value to Bar

alt+ctrl+F

Set Nudge Value to SMPTE Frame

alt+ctrl+H

Set Nudge Value to 0.5 SMPTE Frame

alt+ctrl+S

Set Nudge Value to Sample

alt+ctrl+1

Set Nudge Value to 1 ms

alt+ctrl+0

Set Nudge Value to 10 ms

alt+ctrl+cmd+R

Secondary Ruler

cmd+PAGEUP

Unlock SMPTE Position

cmd+PAGEDOWN

Lock SMPTE Position

Various Editors I

alt+cmd+Z

Undo History

T

Show Tool Menu

alt+PAGEDOWN

Set Next Tool

alt+PAGEUP

Set Previous Tool

G

Show/Hide Global Tracks

alt+G

Configure Global Tracks

'

Show/Hide Marker Track Only

shift+cmd+O

Show/Hide Movie Track Only

shift+cmd+B

Show/Hide Beat Mapping Track Only

Various Editors II

cmd+LEFT

Zoom Horizontal Out

cmd+RIGHT

Zoom Horizontal In

cmd+UP

Zoom Vertical Out

cmd+DOWN

Zoom Vertical In

alt+ctrl+cmd+1

Recall Zoom 1

alt+ctrl+cmd+2

Recall Zoom 2

alt+ctrl+cmd+3

Recall Zoom 3

shift+alt+ctrl+cmd+1

Save as Zoom 1

shift+alt+ctrl+cmd+2

Save as Zoom 2

shift+alt+ctrl+cmd+3

Save as Zoom 3

Various Editors III

shift+ctrl+Z

Zoom to fit Locators, store Navigation Snapshot

Z

Toggle Zoom to fit Selection or All Contents

shift+Z

Store Navigation Snapshot

alt+Z

Navigation: Back

shift+alt+Z

Navigation: Forward

ctrl+'

Scroll in Play

I

Hide/Show Inspector

ctrl+G

Grid

'

Catch Playhead Position

alt+O

MIDI Out Toggle

alt+I

MIDI In Toggle

Various Editors IV

ctrl+M

Mute Notes/Regions/ Folders on/off

shift+cmd+Y

MIDI Draw: Disable

cmd+Y

MIDI Draw: Autodefine

alt+Y

MIDI Draw: Other...

=

Increase Last Clicked Parameter by 1

-

Decrease Last Clicked Parameter by 1

shift++

Increase Last Clicked Parameter by 10

shift+_

Decrease Last Clicked Parameter by 10

Various Editors MORE

shift+H

Select Same Channels

shift+D

Select Same Articulation IDs

\

Trim Note to Remove Overlaps for Adjacent

shift+|

Trim Note End to Following Notes (Force Legato)

shift+UP

Select Highest Notes

shift+DOWN

Select Lowest Notes

alt+UP

Transpose Event +1 Semitone

alt+DOWN

Transpose Event -1 Semitone

shift+alt+UP

Transpose Event +12 Semitones

shift+alt+DOWN

Transpose Event -12 Semitones

alt+ctrl+R

Show Event Position and Length as Time or Bars/Beats

Main Window Tracks

shift+UP

Extend Track Selection Up

shift+DOWN

Extend Track Selection Down

LEFT

Select Previous Region on Selected Track

RIGHT

Select Next Region on Selected Track

shift+ctrl+cmd+1

Create 1 Automation Point at Region Borders

shift+ctrl+cmd+2

Create 2 Automation Points at Region Borders

ctrl+cmd+1

Create 1 Automation Point at Every Region Border

ctrl+cmd+2

Create 2 Automation Points at Every Region Border

ctrl+DEL

Delete Redundant Automation Points

ctrl+cmd+DEL

Delete Visible Automation on Selected Track

shift+ctrl+cmd+DEL

Delete All Automation on Selected Track

shift+ctrl+DEL

Delete Orphaned Automation on Selected Track

Main Window Tracks II

ctrl+cmd+UP

Move Visible Region Data to Track Automation

ctrl+cmd+DOWN

Move Visible Track Automation to Region

shift+ctrl+cmd+UP

Move All Region Data to Track Automation

shift+ctrl+cmd+DOWN

Move All Track Automation to Region

ctrl+cmd+F

Pack Take Folder

ctrl+cmd+U

Unpack Take Folder to Existing Tracks

shift+ctrl+cmd+U

Unpack Take Folder to New Tracks

alt+F

Un/disclose Take Folder

shift+alt+U

Flatten Take Folder

alt+U

Flatten and Merge Take Folder

shift+T

Rename Take or Comp

shift+alt+DEL

Delete Take or Comp

Main Window Tracks III

alt+Q

Toggle Take Folder Quick Swipe Comping Mode

shift+cmd+D

Create Track Stack

shift+cmd+F

Create Folder Stack

shift+cmd+G

Create Summing Stack

shift+cmd+U

Flatten Stack

ctrl+B

Bounce Regions in Place

ctrl+cmd+B

Bounce Track in Place

ctrl+D

Drum Replacement/Doubling

H

Toggle Hide View

ctrl+H

Hide Current Track and Select Next Track

shift+ctrl+H

Unhide All Tracks

shift+ctrl+1

Toggle Hide Group 1

shift+ctrl+6

Toggle Hide Group 6

Main Window Tracks IV

alt+M

Toggle Track On

ctrl+R

Record Enable Track

alt+ctrl+cmd+DOWN

Individual Track Zoom In

alt+ctrl+cmd+UP

Individual Track Zoom Out

alt+ctrl+cmd+Z

Toggle Individual Track Zoom

ctrl+Z

Auto Track Zoom

alt+ctrl+cmd+DEL

Individual Track Zoom Reset

alt+ctrl+DEL

ndividual Track Zoom Reset for All Tracks

ctrl+A

Convert Alias to a Region Copy

shift+A

Select All Aliases of Region

shift+alt+A

Select All Orphan Aliases

alt+X

Audio Crossfade Options for Merge

J

Join Regions per Tracks

Main Window Tracks V

ctrl+cmd+X

Snip: Cut Section Between Locators (Global)

ctrl+cmd+Z

Insert Silence Between Locators (Global)

ctrl+cmd+R

Repeat Section Between Locators (Global)

shift+ctrl+T

Move Selected Regions to Selected Track

shift+alt+cmd+R

Move Region to Recorded Position

alt+cmd+R

Convert Regions to New Regions

alt+cmd+F

Convert Regions to New Audio Files

ctrl+E

Convert Regions to New Sampler Track

alt+cmd+L

Time Stretch Region Length to Locators

alt+cmd+B

Time Stretch Region Length to Nearest Bar

ctrl+X

Strip Silence

shift+ctrl+O

Add Region to Loop Library

ctrl+N

Normalize Region Parameters

ctrl+Q

Apply Quantization Destructively

Main Window Tracks VI

ctrl+L

Convert Loops to Regions

ctrl+\

Set Optimal Region Sizes Rounded by Bar

\

Remove Overlaps

shift+|

Trim Region End to Next Region

alt+[

Shuffle Regions Left within Selection

alt+]

Shuffle Regions Right within Selection

alt+\

Trim Regions to Fill within Locators

A

Hide/Show Track Automation

shift+ctrl+[

Trim Region Start to Previous Transient

shift+ctrl+]

Trim Region Start to Next Transient

ctrl+[

Trim Region End to Previous Transient

ctrl+]

Trim Region End to Next Transient

Main Window Tracks VII

shift+N

Rename Regions

shift+ctrl+N

Name Regions by Track Name

shift+alt+cmd+N

Name Tracks by Region Name

shift+alt+C

Color Regions by Track Color

shift+alt+cmd+C

Color Tracks by Region Color

cmd+-

Waveform Vertical Zoom Out

cmd+=

Waveform Vertical Zoom In

alt+ctrl+cmd+T

Hide/Show Toolbar

alt+T

Configure Track Header

E

Hide/Show Editor

alt+N

Hide/Show Note Pad

D

Hide/Show List Editors

F

Hide/Show Media Area

shift+cmd+M

Hide/Show Master Track

Mixer

shift+X

Cycle Through Mixer Mode

shift+alt+D

Deselect All

shift+A

Select Audio Channel Strips

shift+S

Select Instrument Channel Strips

shift+O

Select Auxiliary Channel Strips

shift+E

Select MIDI Channel Strips

shift+C

Select Equal Colored Channel Strips

shift+M

Select Muted Channel Strips

LEFT

Select Previous (Left) Channel Strip

RIGHT

Select Next (Right) Channel Strip

ctrl+N

Create New Auxiliary Channel Strip

ctrl+T

Create Tracks for Selected Channel Strips

Environment

ctrl+DEL

Clear Cables only

alt+LEFT

Object move left

alt+RIGHT

Object move right

alt+UP

Object move up

alt+DOWN

Object move down

shift+alt+LEFT

Object Width -1 Pixel

shift+alt+RIGHT

Object Width +1 Pixel

shift+alt+UP

Object Height -1 Pixel

shift+alt+DOWN

Object Height +1 Pixel

ctrl+C

Hide/Show Cables

ctrl+P

Protect Cabling/Positions

shift+I

Invert Selection

shift+U

Select Unused Instruments

shift+RIGHT

Select Cable Destination

shift+LEFT

Select Cable Origin

ctrl+V

Send Selected Fader Values

cmd+DEL

Delete Layer

ctrl+S

Cable serially

Score Editor I

ctrl+P

Page View

ctrl+F

Explode Folders

ctrl+X

Explode Polyphony

shift+ctrl+N

Hide/Show Instrument Names

shift+ctrl+R

Hide/Show Page Rulers

ctrl+/

Go to Page...

shift+alt+cmd+V

Paste Multiple

RIGHT

Next Event

LEFT

Previous Event

DOWN

Next Staff

UP

Previous Staff

shift+ctrl+Y

Force Syncopation

ctrl+Y

Defeat Syncopation

shift+ctrl+I

Force Interpretation

ctrl+I

Defeat Interpretation

Score Editor II

alt+ctrl+UP

Stems: up

alt+ctrl+DOWN

Stems: down

alt+cmd+UP

Stem End: Move Up

alt+cmd+DOWN

Stem End: Move Down

shift+alt+ctrl+UP

Ties: up

shift+alt+ctrl+DOWN

Ties: down

ctrl+B

Beam Selected Notes

ctrl+U

Unbeam Selected Notes

ctrl+D

Default Beams

shift+#

Enharmonic Shift: #

shift+B

Enharmonic Shift: b

shift+ctrl+DEL

Reset Note Attributes

shift+ctrl+C

Assign MIDI Channels based on Score Split

alt+ctrl+cmd+UP

Nudge Position Up

alt+ctrl+cmd+DOWN

Nudge Position Down

alt+ctrl+cmd+LEFT

Nudge Position Left

alt+ctrl+cmd+RIGHT

Nudge Position Right

Score Editor III

shift+alt+ctrl+F

Settings: Global Format

shift+alt+ctrl+N

Settings: Numbers and Names

shift+alt+ctrl+G

Settings: Guitar Tablature

shift+alt+ctrl+C

Settings: Chords and Grids

shift+alt+ctrl+L

Settings: Clefs and Signatures

shift+alt+ctrl+X

Settings: Extended Layout

shift+alt+ctrl+M

Settings: MIDI Meaning

shift+alt+ctrl+O

Settings: Score Colors

shift+ctrl+,

Insert: Crescendo

shift+ctrl+.

Insert: Decrescendo

shift+alt+ctrl+DEL

Clear main finger

shift+alt+ctrl+1

Set main finger 1

shift+alt+ctrl+2

Set main finger 2

shift+alt+ctrl+3

Set main finger 3

shift+alt+ctrl+4

Set main finger 4

shift+alt+ctrl+5

Set main finger 5

Event Editor

UP

Select Previous Event

DOWN

Select Next Event

shift+ctrl+A

Length as Absolute Position

shift+ctrl+D

Articulation ID

shift+ctrl+R

Relative Position

cmd+D

Duplicate Event and Numerical Edit

shift+V

Copy Value to All Following Events

Step Editor

cmd+DEL

Delete Lane

ctrl+C

Copy Lane

ctrl+V

Paste Lane

ctrl+A

Toggle Auto Define

DOWN

Select Next Lane

UP

Select Previous Lane

Project Editor

UP

Select Previous Audio File

DOWN

Select Next Audio File

ctrl+F

Add Audio File...

ctrl+R

Add Region

ctrl+O

Optimize File(s)...

ctrl+B

Backup File(s)

ctrl+K

Copy/Convert File(s)...

shift+U

Select Unused

alt+DOWN

Show All Regions

alt+UP

Hide All Regions

ctrl+X

Strip Silence...

ctrl+I

Import Region Information

ctrl+E

Export Region Information

ctrl+G

Create Group...

Audio File Editor I

cmd+DEL

Delete File(s)

alt+ctrl+cmd+[SPACE]

Play/Stop All

shift+alt+ctrl+[SPACE]

Play/Stop Region

alt+ctrl+[SPACE]

Play/Stop Region from Anchor

ctrl+B

Create Backup

alt+ctrl+cmd+B

Revert to Backup

alt+cmd+B

Save Selection As...

PAGEUP

Region -> Selection

PAGEDOWN

Selection -> Region

alt+ctrl+LEFT

Go to Region Start

alt+ctrl+RIGHT

Go to Region End

alt+ctrl+DOWN

Go to Region Anchor

alt+LEFT

Go to Previous Transient

alt+RIGHT

Go to Next Transient

Audio File Editor II

shift+LEFT

Set Selection Start To Previous Transient

shift+RIGHT

Set Selection Start To Next Transients

LEFT

Set Selection End To Previous Transient

RIGHT

Set Selection End To Next Transient

shift+cmd+LEFT

Selection Start and End to Previous Transient

shift+cmd+RIGHT

Selection Start and End to Next Transient

alt+cmd+LEFT

Selection Start and End to Previous Transient and Play

alt+cmd+RIGHT

Selection Start and End to Next Transient and Play

ctrl+T

Toggle Transient Editing Mode

ctrl+=

Increase Number of Transients

ctrl+-

Decrease Number of Transients

shift+alt+ctrl+LEFT

Select All Previous

shift+alt+ctrl+RIGHT

Select All Following

Audio File Editor III

ctrl+R

Create New Region

ctrl+N

Normalize

ctrl+G

Change Gain...

ctrl+I

Fade In

ctrl+O

Fade Out

ctrl+DEL

Silence

shift+ctrl+I

Invert

shift+ctrl+R

Reverse

shift+ctrl+T

Trim

ctrl+D

Remove DC Offset

shift+P

Search Peak

shift+S

Search Silence

ctrl+A

Lock Position in Track when moving Anchor

EXS24 Editor

shift+I

Invert Selection

ctrl+F

Load Audio Sample...

ctrl+Z

New Zone

ctrl+G

New Group

shift+alt+cmd+S

Export Sampler Instrument and Sample Files

alt+LEFT

Shift selected Zone(s)/ Group(s) Left

alt+RIGHT

Shift selected Zone(s)/ Group(s) Right

shift+alt+LEFT

Shift selected Zone(s)/Group(s) Left (Zones incl. Root Key)

shift+alt+RIGHT

Shift selected Zone(s)/Group(s) Right (Zones incl. Root Key)

alt+cmd+S

Save Instrument

ctrl+O

Load Multiple Samples...

ctrl+W

Open in Audio File Editor

Step Input I

A

Note ‘C’

W

Note ‘C#’

S

Note ‘D’

E

Note ‘D#’

D

Note ‘E’

F

Note ‘F’

T

Note ‘F#’

G

Note ‘G’

Y

Note ‘G#’

H

Note ‘A’

U

Note ‘A#’

J

Note ‘B’

[SPACE]

Rest

shift+#

Next note will be sharp

Step Input II

'

Chord Mode

ctrl+DEL

Delete

LEFT

Step Backwards

RIGHT

Step Forward

shift+Z

Octave - 2

Z

Octave - 1

X

Octave + 1

shift+X

Octave + 2

Step Input III

1

1/1 Note

2

1/2 Note

3

1/4 Note

4

1/8 Note

5

1/16 Note

6

1/32 Note

7

1/64 Note

8

1/128 Note

9

Next three notes are triplets

0

Next two notes are a dotted group

C

Velocity 16 (ppp)

V

Velocity 32 (pp)

B

Velocity 48 (p)

N

Velocity 64 (mp)

M

Velocity 80 (mf)

,

Velocity 96 (f)

.

Velocity 112 (ff)

/

Velocity 127 (fff)

-

Sustain inserted note(s)

Q

Quantize note starts on/off