Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

iPhone leren 11 - Dictafoon (iOS 12)

Geplaatst op 3-3-2019

Marc Stovers en Hans Segers, Koninklijke Visio

Ben je slechtziend of blind en wil je leren werken met de iPhone of iPad?

Deze leermodule is geschreven voor mensen met een visuele beperking die gebruik maken van de schermlezer VoiceOver. Hiermee is je apparaat geheel te bedienen zonder dat je hoeft te kijken.

De module bevat meerdere delen. In dit deel leer je aan de hand van uitleg en oefeningen hoe je spraakmemo’s kunt opnemen en afspelen en zo je iPhone als memorecorder kunt gebruiken.

Kom je er niet uit, of wil je het liever onder deskundige begeleiding leren? Dat kan bij Koninklijke Visio. Aan het einde van dit artikel vind je meer informatie.

Opmerkingen vooraf

 • De hier beschreven werkwijze is geschreven voor de iPhone iOS 12 en kan bij andere versies (enigszins) afwijken.

 • Gebruik je geen VoiceOver dan zijn de beschrijvingen in grote lijnen ook goed te volgen.

 • Gebruik je een iPad dan zijn de schermen anders opgebouwd. De beschreven werkwijze is dan meestal in hoofdlijnen gelijk, maar de plek waar bepaalde teksten of knoppen zich bevinden, en hoe je daar kan komen, kan afwijken.

 • We gaan er van uit dat je iPhone is ingesteld en correct werkt, en dat je de basishandelingen van VoiceOver beheerst.

Inleiding

Met de ‘Dictafoon’ app kun je gesproken memo’s opnemen. De gesproken memo’s worden in een lijst geplaatst en op de iPhone bewaart. De eerste keer dat je Dictafoon opstart krijg je een welkomstscherm, kies in dat geval de ‘Ga Door’ knop.

Een gesproken memo opnemen

 1. Vanaf het ‘beginscherm’, open de ‘Dictafoon’ app.

 2. Activeer de ‘Neem op, knop’. In veel gevallen is deze knop na het starten van de app al geselecteerd zodat een dubbeltik voldoende is. Je hoort een geluidje en de opname start.

 3. Spreek de tekst in. Stop de opname met een dubbeltik, of door tweemaal te tikken met twee vingers. Je hoort een geluidje. De focus staat op de automatisch aangemaakte naam van de opname met volgnummer.

  Let op: VoiceOver spreekt die naam mogelijk niet uit.

 4. Veeg een keer naar rechts en naar links. De focus staat weer op de naam die nu door VoiceOver wel uitgesproken wordt.

 5. Indien gewenst, dubbeltik en verander de naam naar wens. Tip om de naam te selecteren: draai de rotor naar Wijzigen, veeg met één vinger omlaag naar Selecteer Alles en dubbeltik. Nu kun je de nieuwe naam intypen en ENTER of Return drukken.

 6. De opname staat nu met de nieuwe naam in de lijst.

 7. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Opmerking

 • Wanneer een opname stopt, wordt deze automatisch op de iPhone opgeslagen en in een lijst geplaatst. De nieuwste opname staat bovenaan de lijst.

 • Het is niet mogelijk om tijdens een opname te pauzeren en weer verder aan te vullen. Dit kan alleen achteraf. Zie hiervoor ‘Een gesproken memo aanvullen’.

Een gesproken memo zoeken en afspelen.

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer een memo in de lijst. Veeg eventueel met één vinger naar rechts of links om de juiste memo te vinden.

 3. Activeer de memo. De regelaars worden getoond. De focus staat nu op de naam van de memo.

 4. Veeg naar rechts, VoiceOver meldt het tijdstip van de opname.

 5. Veeg naar rechts, VoiceOver meldt de tijdsduur van de opname.

 6. Veeg naar rechts, VoiceOver meldt; Positie van spoor, aanpasbaar. Door eventueel omhoog of omlaag te vegen kun je de startpositie van het afluisteren instellen.

 7. Veeg naar rechts tot aan de ‘Speel af, knop’.

 8. Activeer om de opname te beluisteren of te pauzeren.

 9. Tijdens het afspelen kun je door met naar links of rechts te vegen de knoppen vinden om vooruit of achteruit te spoelen, en activeren.

 10. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Tip

 • In een lange memo lijst kan de memo na stap 1 ook gezocht worden via het zoekveld bovenaan het scherm onder ‘Dictafoon, koptekst’.

 • Typ de naam van de memo in het zoekveld en selecteer daarna de memo net onder het zoekveld.

 • Ga nu verder vanaf stap 3.

Een gesproken memo aanvullen

Tijdens de eerste opname van een gesproken memo is er geen pauze knop aanwezig. Een opname aanvullen kan alleen achteraf.

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer in de lijst van opnames de titel van de opname, maar activeer hem niet.

 3. Veeg met één vinger omhoog of omlaag tot je ‘Meer bewerkingen’ hoort.

 4. Activeer de knop.

 5. Selecteer en activeer de ‘Wijzig opname, knop’. De focus staat nu onderin op de ‘Vervang, knop’.

 6. Navigeer terug naar de ‘Speel af’ knop en activeer deze. Laat de opname afspelen tot aan het einde. De cursor staat nu achteraan de opname en de ‘Vervang, knop’ heet nu ‘Hervat, knop’. Mogelijk spreekt VoiceOver de knop nu niet uit. Veeg in dat geval met één vinger naar rechts en weer naar links.

 7. Activeer de ‘Hervat, knop’ onderin om de gesproken memo aan te vullen, en dubbeltik om de opname te stoppen.

 8. Activeer telkens de ‘Hervat, knop’ om de gesproken memo aan te vullen.

 9. Activeer, rechts onderaan, de ‘Gereed, knop’ om de opname te stoppen. Je keert nu terug in het ‘Afspelen venster’ om de opname eventueel te beluisteren.

 10. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Tip

 • De ‘Meer bewerkingen, knop’ kun je ook vinden door met één vinger naar rechts op het scherm te vegen. Dit werkt alleen indien de opname zojuiste gemaakt is, of zojuist geopend.

 • Wanneer je een opname opent en niet eerst laat afspelen staat de cursor vooraan de opname. Wanneer je dan de ‘Vervang, knop’ activeert wordt de bestaande opname vervangen door de nieuwe.

 • Door de opname deels af te spelen kun je ook het deel achter de cursor vervangen door een nieuwe opname.

Gesproken memo verwijderen

Je kunt gesproken memo’s verwijderen uit de lijst of direct na de opname.

Gesproken memo verwijderen uit de lijst

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer in de lijst de gesproken memo die je wil verwijderen.

 3. Veeg met één vinger omhoog of omlaag tot VoiceOver meldt; ‘Verwijder’.

 4. Geef een dubbeltik met één vinger. De memo wordt verwijderd. VoiceOver meldt; ‘Uitgevoerde handeling, verwijder

 5. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Gesproken memo verwijderen direct na afluisteren.

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer in de lijst een gesproken memo en open deze. De focus staat nu op de naam van de memo.

 3. Selecteer en activeer eventueel de ‘Speel af, knop’ om de opname nog even te beluisteren.

 4. Veeg met één vinger omhoog of omlaag tot VoiceOver meldt; ‘Verwijder’.

 5. Geef een dubbeltik met één vinger. De memo wordt verwijderd. VoiceOver meldt; ‘Uitgevoerde handeling, verwijder

 6. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Tip

Vanaf de ‘Speel af’ knop tweemaal naar rechts vegen. Door deze knop te activeren wordt een gesproken opname eveneens verwijderd.

Meerdere gesproken memo’s uit lijst verwijderen.

 1. Vanaf het ‘beginscherm’, open de ‘Dictafoon’ app. Zodra de app opstart staat de focus op de ‘Opname, knop’ onderaan het scherm. VoiceOver meldt; ‘Neem op, knop’.

 2. Selecteer en activeer rechtsboven de ‘Wijzig, knop’.

 3. Selecteer in de lijst een gesproken memo die je wil verwijderen.

 4. Geef een dubbeltik met één vinger om de memo te selecteren.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor elke memo die je wil verwijderen.

 6. Zodra je alle te verwijderen memo’s geselecteerd hebt, zoek en activeer rechtsonder de ‘Verwijder, knop’. De geselecteerde memo’s worden nu uit de lijst verwijderd. VoiceOver vermeldt het aantal memo’s die verwijderd zijn.

 7. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Een gesproken memo als mail versturen.

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer en activeer een memo uit de lijst. Speel hem desgewenst eerst nog even af.

 3. Selecteer en activeer de ‘Meer bewerkingen, knop’. Deze zit helemaal links van de ‘Speel af, knop’.

 4. Veeg naar de ‘Deel, knop’ en activeer deze. Er verschijnt een lijstje met apps.

 5. Veeg naar rechts naar de ‘E-mail, knop’ en activeer deze.

 6. Maak de mail verder af en verstuur hem.

 7. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Opmerking

 • De memo wordt als een .m4a bestand verstuurd. Houd er rekening mee dat het bestand al snel groot kan worden. Lange opnames kun je op deze manier niet via mail versturen.

 • Op bovenstaande wijze kan een gesproken memo ook als ‘SMS bericht’ of ‘WhatsApp’ bericht verstuurd worden.

Een gesproken memo in de Bestanden app bewaren

Sinds iOS 12 is er ook een ‘Bestanden’ app toegevoegd. Door bestanden in deze map op te slaan is het mogelijk geworden om deze bestanden ook in andere apps te benaderen die op de iPhone geïnstalleerd zijn. De app moet dit wel ondersteunen.

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer en activeer een memo uit de lijst. Speel hem desgewenst eerst nog even af.

 3. Selecteer en activeer de ‘Meer bewerkingen, knop’. Deze zit helemaal links van de ‘Speel af, knop’.

 4. Veeg naar de ‘Deel, knop’ en activeer deze. Er verschijnt een lijstje met apps.

 5. Veeg naar rechts naar de ‘Bewaar in Bestanden, knop’ en activeer deze.

 6. Selecteer en activeer ‘Op mijn iPhone’.

 7. Selecteer en activeer één van de aanwezige mappen.

 8. Selecteer rechtsboven de ‘Voeg toe, knop’ en activeer deze om de memo in die map op te slaan of selecteer en activeer linksboven de ‘Annuleer, knop’ om de handeling alsnog te annuleren.

 9. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Opmerking

 • De memo wordt als een .m4a bestand opgeslagen.

Een gesproken memo extern bewaren

Wie naast een iPhone ook nog een iPad of computer bezit zal veelvuldig gebruik maken van een clouddienst als Dropbox of OneDrive om bestanden te delen met de andere apparaten.

 1. Open de Dictafoon app.

 2. Selecteer en activeer een memo uit de lijst. Als je wil mag je hem eerst nog even afspelen.

 3. Selecteer en activeer de ‘Meer bewerkingen, knop’. Deze zit helemaal links van de ‘Speel af, knop’.

 4. Veeg naar de ‘Deel, knop’ en activeer deze. Er verschijnt een lijstje met apps.

 5. Veeg naar rechts naar de ‘Opslaan in Dropbox, knop’ of ‘OneDrive, knop’ en activeer deze.

 6. Selecteer en activeer de map waarin je de memo wil opslaan.

 7. Selecteer rechtsboven de ‘Opslaan, knop’ en activeer deze om de memo in die map op te slaan of selecteer en activeer linksboven de ‘Annuleren, knop’ om de handeling alsnog te annuleren.

 8. Sluit de app om terug te keren naar het ‘beginscherm’.

Opmerking

 • De memo wordt als een .m4a bestand opgeslagen.

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org