Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Supernova sneltoetsen, uitgebreide lijst

Geplaatst op 9 September 2022

Sneltoetsen behorende bij Supernova versie 21.

Acties

Functie Bureaublad - Standaardinstelling numeriek toetsenbord Laptop - Universele instelling
Automatisch herkennen grafische objecten CTRL LINKS+ RECHTS HAAKJE CTRL + CAPS LOCK + G
Configuratiescherm Pop-upmenu CAPS LOCK + SPATIEBALK CAPS LOCK + SPATIEBALK
Doc Reader CAPS LOCK + NUMPAD PLUS SHIFT + ALT + D
Automatisch herkennen grafische objecten afsluiten ESCAPE ESCAPE
Het scherm stilzetten PAUSE Geen toewijzing
SuperNova Help CAPS LOCK + F1 of CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + SLASH CAPS LOCK + F1
SuperNova Sneltoetshulp SHIFT LINKS + CAPS LOCK + F1 SHIFT + CAPS LOCK + F1
Sneltoetsen aan / uit CTRL LINKS + 8 SHIFT + CAPS LOCK + 3
Configuratiescherm openen CTRL LINKS + SPATIEBALK CTRL LINKS + SPATIEBALK
Volgende toets gebruiken voor de toepassing CTRL LINKS + 7 CAPS LOCK + 3
Verlaten CAPS LOCK + F4 CAPS LOCK + F4
Wisselknop modus rij/kolom CTRL LINKS + 9 Geen toewijzing
Scherm vernieuwen CTRL LINKS + PUNTKOMMA CAPS LOCK + ESCAPE
TTS-dialoogvenster voor taalkeuze tonen Geen toewijzing CTRL + CAPS LOCK + L
TTS-dialoogvenster tonen Geen toewijzing CTRL + CAPS LOCK + S
OCR vanaf uw scanner, camera of open PDF-bestand CAPS LOCK + O CAPS LOCK + O
OCR vanaf het klembord van Windows CTRL LINKS + CAPS LOCK + O CTRL LINKS + CAPS LOCK + O
De huidige afbeelding in het venster van de Connect & View-Viewer naar het klembord van Windows kopiëren CAPS LOCK + P CAPS LOCK + P
Standaard gebruikersprofiel herstellen CTRL LINKS + CAPS LOCK + P CTRL LINKS + CAPS LOCK + P

Niet toegewezen Instructies

Hier volgt een lijst van niet toegewezen instructies binnen deze categorie. Aan deze instructies kan handmatig een toetscombinatie worden toegewezen.

 • Hulp bij de toepassing

 • Schermopname

 • Dialoogvenster voor spraakverstaanbaarheid tonen

 • Start Scripteditor

 • Simulatievensters

 • Simulatievensters met een vertraging

 • Hulp bij de Windows Basics

Spraak

Functie Bureaublad - Standaardinstelling numeriek toetsenbord Laptop - Universele instelling
Anti-stottersysteem aan/uit CTRL LINKS + 6 Geen toewijzing
Tekst onder muisaanwijzer aankondigen aan / uit CAPS LOCK + M CAPS LOCK + M
Hoofdletters aan/uit CAPS LOCK + APOSTROF Geen toewijzing
Echocyclus teken CAPS LOCK + PUNTKOMMA CAPS LOCK + 2
Modus Toetsenbeschrijving CAPS LOCK + SLASH CAPS LOCK + 1
Taal omlaag CTRL LINKS + PUNT Geen toewijzing
Taal omhoog CTRL LINKS + KOMMA Geen toewijzing
Markeringen controleren CTRL LINKS + 5 Geen toewijzing
Dempen CTRL LINKS CTRL LINKS
Volgende synthesizer CTRL LINKS + SHIFT LINKS + RECHTS HAAKJE Geen toewijzing
Vorige synthesizer CTRL LINKS + SHIFT LINKS + LINKS HAAKJE Geen toewijzing
Snelheid verlagen CTRL LINKS + SHIFT LINKS + MINTEKEN CTRL LINKS + ALT + PAGE DOWN
Snelheid verhogen CTRL LINKS + SHIFT LINKS + GELIJKTEKEN CTRL LINKS + ALT + PAGE UP
Schemacyclus verstaanbaarheid CAPS LOCK + GELIJKTEKEN CAPS LOCK + V
Stem aan/uit CTRL LINKS + 0 CTRL LINKS + ALT + 0
Volume verlagen CTRL LINKS + MINTEKEN CTRL LINKS + ALT + MINTEKEN
Volume verhogen CTRL LINKS + GELIJKTEKEN CTRL LINKS + ALT + GELIJKTEKEN

Spraaktoetsen

Functie Desktop pc - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Aanvullende Focusinformatie LINKER SHIFT + NUMERIEK 0 CONTROL + CAPS LOCK + PIJL OMHOOG
Charmanter Teken NUMERIEK 4 CAPS LOCK + PIJL LINKS
Element NUMERIEK PUNT Niet toegewezen
Beschrijf positie focus (meervoudige toets) NUMERIEK 8 Niet toegewezen
Omschrijf Sneltoets LINKER SHIFT + NUMERIEK PUNT CONTROL + CAPS LOCK + PIJL LINKS
focus NUMERIEK 0 CAPS LOCK + PIJL OMHOOG
Vanaf Cursor LINKER SHIFT + NUMERIEK 2 CAPS LOCK + END
Koppen NUMERIEK 3 SHIFT + CAPS LOCK + PIJL LINKS
Etiket boven CAPS LOCK + NUMERIEK 8 Niet toegewezen
Etiket links CAPS LOCK + NUMERIEK 7 Niet toegewezen
Regel NUMERIEK 6 Niet toegewezen
Alinea NUMERIEK 5 LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + CAPS LOCK + P
Naar volgende Alinea CAPS LOCK + VIERKANTE HAAK SLUITEN Niet toegewezen
Naar vorige Alinea CAPS LOCK + VIERKANTE HAAK OPENEN Niet toegewezen
Herhaal laatst gesprokene CAPS LOCK + NUMERIEK 9 CAPS LOCK + BACKSLASH
Selectie NUMERIEK 1 SHIFT + CAPS LOCK + PIJL OMLAAG
Zin CAPS LOCK + NUMERIEK 4 LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + CAPS LOCK + S
Naar volgende Zin CAPS LOCK + PUNT Niet toegewezen
Naar vorige Zin CAPS LOCK + KOMMA Niet toegewezen
Status NUMERIEK 2 CAPS LOCK + PAGINA OMLAAG
Tabelkolom CAPS LOCK + NUMERIEK 6 SHIFT + CAPS LOCK + PIJL RECHTS
Tabelkolom vanaf cel CAPS LOCK + NUMERIEK PUNT SHIFT + CAPS LOCK + PAGINA OMLAAG
Tabelkolom tot cel CAPS LOCK + NUMERIEK 3 SHIFT + CAPS LOCK + PAGINA OMHOOG
Tabelrij CAPS LOCK + NUMERIEK 0 SHIFT + CAPS LOCK + PIJL OMHOOG
Tabelrij vanaf cel CAPS LOCK + NUMERIEK 2 SHIFT + CAPS LOCK + END
Tabelrij tot cel CAPS LOCK + NUMERIEK 1 SHIFT + CAPS LOCK + HOME
Tot Cursor LINKER SHIFT + NUMERIEK 1 CAPS LOCK + HOME
Waar ben ik? NUMERIEK 7 CAPS LOCK + PAGINA OMHOOG
venster NUMERIEK 9 CAPS LOCK + B
Woord NUMERIEK 5 CAPS LOCK + PIJL RECHTS

Niet toegewezen Instructies

De volgende lijst geeft niet toegewezen instructies aan in deze toetsenbord set categorie. Aan deze instructies kan handmatig een toetscombinatie worden toegewezen.

 • Etiket Onder

 • Etiket Rechts

 • Naar volgende Woord

 • Naar vorig Woord

Voorlezen vanaf hier

Functie Bureaublad - Standaardinstelling numeriek toetsenbord Laptop - Universele instelling
Klikken en Voorlezen vanaf hier MIDDELSTE MUISKNOP MIDDELSTE MUISKNOP
Voorlezen vanaf hier versterken CTRL LINKS + CAPS LOCK + 1 Geen toewijzing
Voorlezen vanaf hier NUMPAD PLUS CAPS LOCK + PIJL OMLAAG
Voorlezen pauzeren/opnieuw starten SPATIEBALK SPATIEBALK
Voorlezen stoppen NUMPAD PLUS of ESCAPE of CTRL LINKS of CTRL RECHTS ESCAPE of CTRL LINKS of CTRL RECHTS
Voorlezen stoppen en scherpstelling omschakelen LINKER SHIFT + SPATIEBALK LINKER SHIFT + SPATIEBALK
Lees vanaf hier de volgende regel PIJL OMLAAG PIJL OMLAAG
Lees vanaf hier de vorige regel PIJL OMHOOG PIJL OMHOOG
Lees vanaf hier de volgende paragraaf P P
Lees vanaf hier de vorige paragraaf LINKER SHIFT + P LINKER SHIFT + P
Lees vanaf hier de volgende zin S S
Lees vanaf hier de vorige zin LINKER SHIFT + S LINKER SHIFT + S

Dolphin Cursor (Algemeen)

Functie Bureaublad - Standaardinstelling numeriek toetsenbord Laptop - Universele instelling
Omlaag activeren KOMMA Geen toewijzing
Drukken activeren SPATIEBALK SPATIEBALK
Omhoog activeren PUNT Geen toewijzing
Permanente plaatsmarkering toevoegen bij Dolphin Cursor CTRL LINKS + CAPS LOCK + A CTRL LINKS + CAPS LOCK + A
Tijdelijke plaatsmarkering toevoegen bij Dolphin Cursor CTRL LINKS + SHIFT LINKS + A CTRL LINKS + SHIFT LINKS + A
Automatische Dolphin Cursor aan / uit CTRL LINKS + 4 Geen toewijzing
Automatische Dolphin Cursor beperkt tot vak aan / uit CTRL LINKS + 2 Geen toewijzing
Zoeken met Dolphin Cursor F3 SHIFT + CAPS LOCK + F
Volgende zoeken met Dolphin Cursor F4 CAPS LOCK + F3
Vorige zoeken met Dolphin Cursor F2 SHIFT + CAPS LOCK + F3
Formuliermodus in-/uitschakelen CAPS LOCK + ENTER CAPS LOCK + ENTER
Interactie met CTRL ENTER ENTER
Modusvergrendeling CTRL LINKS + 1 Geen toewijzing
Grafisch object leren CTRL LINKS + HAAKJE LINKS CAPS LOCK + G
Dolphin Cursor uitschakelen NUMPAD MIN CAPS LOCK + Z
Dolphin Cursor inschakelen NUMPAD MIN CAPS LOCK + Z
Venstervergrendeling CTRL LINKS + 3 Geen toewijzing

Dolphin Cursor (Verplaatsing)

Functie Desktop pc - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Onderkant venster / gebied LINKER CONTROL + END CONTROL + END
Kies Dolphin Cursor beperkt tot Gebied NUMERIEK SLASH LINKER CONTROL + CAPS LOCK + Z
Dolphin Cursor Pagina omlaag CAPS LOCK + PAGINA OMLAAG LINKER CONTROL + PAGINA OMLAAG
Dolphin Cursor Pagina omhoog CAPS LOCK + PAGINA OMHOOG LINKER CONTROL + PAGINA OMHOOG
Einde regel END END
Volgende Kop CAPS LOCK + DELETE H
Vorige Kop CAPS LOCK + INSERT SHIFT + H
Naar Links PIJL naar LINKS PIJL naar LINKS
Linker kant LINKER SHIFT + CAPS LOCK + HOME Niet toegewezen
Woord naar links LINKER CONTROL + PIJL naar LINKS LINKER CONTROL + PIJL naar LINKS
Verplaats Dolphin Cursor naar eerste werkbalk LINKER SHIFT + NUMERIEK MINUS CAPS LOCK + F8
Verplaats Dolphin Cursor naar volgende applicatie LINKER CONTROL + AANHALINGSTEKEN Niet toegewezen
Verplaats Dolphin Cursor naar volgende venster LINKER CONTROL + TAB Niet toegewezen
Verplaats Dolphin Cursor naar vorige applicatie LINKER CONTROL + LINKER SHIFT ± AANHALINGSTEKEN Niet toegewezen
Verplaats Dolphin Cursor naar vorige venster LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + TAB Niet toegewezen
Verplaats de Dolphin Cursor naar de Snelstartbalk LINKER SHIFT+ NUMERIEK STERRETJE Niet toegewezen
Verplaats de Dolphin Cursor naar de Systeemlade LINKER SHIFT + NUMERIEK / Niet toegewezen
Verplaats fysiek omlaag LINKER SHIFT + CAPS LOCK + PIJL OMLAAG SHIFT + ALT + PIJL OMLAAG
Verplaats fysiek naar links LINKER SHIFT + CAPS LOCK + PIJL naar LINKS SIFT + ALT + PIJL naar LINKS
Verplaats fysiek naar rechts LINKER SHIFT + CAPS LOCK + PIJL naar RECHTS SHIFT + ALT + PIJL naar RECHTS
Verplaats fysiek omhoog LINKER SHIFT + CAPS LOCK + PIJL OMHOOG SHIFT + ALT + PIJL OMHOOG
Verplaats naar Applicatie Cursor Numeriek sterretje CAPS LOCK + MINUS
Volgend dialoog F7 CONTROL + TAB
Volgend groot Element PAGINA OMLAAG PAGINA OMLAAG
Volgende regel PIJL OMLAAG PIJL OMLAAG
Volgend Hoofdvenster F8 CONTROL + F6
Volgend Element TAB TAB
Fysiek onderkant LINKER SHIFT + CAPS LOCK + PAGE DOWN Niet toegewezen
Fysiek aan / uit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 9 Niet toegewezen
Fysiek bovenkant LINKER SHIFT + CAPS LOCK + PAGE UP Niet toegewezen
Vorig dialoog LINKER SHIFT + F7 CONTROL + SHIFT + TAB
Vorig groot Element PAGINA OMHOOG PAGINA OMHOOG
Vorig regel PIJL OMHOOG PIJL OMHOOG
Vorig Hoofdvenster LINKER SHIFT + F8 Niet toegewezen
Vorig Element LINKER SHIFT + TAB SHIFT + TAB
Beperk Dolphin Cursor tot selectie LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK MINUS Niet toegewezen
Naar Rechts PIJL naar RECHTS PIJL naar RECHTS
Rechter kant LINKER SHIFT + CAPS LOCK + END Niet toegewezen
Woord naar rechts LINKER CONTROL + PIJL naar RECHTS LINKER CONTROL + PIJL naar RECHTS
Verplaats Dolphin Cursor naar Muis MIDDELSTE MUISKNOP MIDDELSTE MUISKNOP
Spring vooruit LINKER CONTROL + PIJL OMLAAG LINKER CONTROL + PIJL OMLAAG
Spring terug LINKER CONTROL + PIJL OMHOOG LINKER CONTROL + PIJL OMHOOG
Begin regel HOME HOME
Tabel omlaag CAPS LOCK + PIJL OMLAAG LINKER CONTROL + ALT + PIJL OMLAAG
Tabel naar links CAPS LOCK + PIJL LINKS LINKER CONTROL + ALT + PIJL LINKS
Volgende tabel CAPS LOCK + END T
Vorige Tabel CAPS LOCK + HOME SHIFT + T
Tabel naar rechts CAPS LOCK + PIJL RECHTS LINKER CONTROL + ALT + PIJL RECHTS
Tabel omhoog CAPS LOCK + PIJL OMHOOG LINKER CONTROL + ALT + PIJL OMHOOG
Bovenkant venster / Gebied LINKER CONTROL + HOME CONTROL + HOME

Dolphin Cursor (Muisactie)

Functie Desktop - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Sleep met Linker muisknop RECHTER CONTROL + HOME CONTROL + CAPS LOCK + 8
Sleep met Rechter muisknop RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + HOME CONTROL + CAPS LOCK + 9
Neerzetten RECHTER CONTROL + END LINKER CONTROL + CAPS LOCK + 7
Klik links op Dolphin Cursor INSERT CAPS LOCK + 8
Klik links op Dolphin Cursor en zet Dolphin Cursor uit A Niet toegewezen
Dubbelklik links op Dolphin Cursor Q Niet toegewezen
Klik met middenknop op Dolphin Cursor S Niet toegewezen
Muiswiel omlaag op Dolphin Cursor X Niet toegewezen
Muiswiel omhoog op Dolphin Cursor W Niet toegewezen
Muis naar Focus RECHTER CONTROL + DELETE CAPS LOCK + IS GELIJK
Klik rechts op Dolphin Cursor DELETE CAPS LOCK + 9
Klik rechts op Dolphin Cursor en zet Dolphin Cursor uit D Niet toegewezen
Dubbelklik rechts op Dolphin Cursor I Niet toegewezen

Opmerking: In sommige applicaties, zoals Edge en Adobe Reader, kunnen de bovenstaande sneltoetsen in conflict raken met de Snelle Navigatie toetsen van SuperNova. Waar een conflict ontstaat hebben de Snelle Navigatie toetsen voorrang. Om de bovenstaande instructies in een applicatie te gebruiken bij een conflict met de Snelle Navigatie toetsen kunt u een andere bestemming geven aan de bijbehorende Dolphin Cursor (Muis Control) sneltoets.

Dolphin Cursor Selectie

Functie Desktop - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Onderkant venster / gebied LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + END LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + END
Kopiëren CONTROL + C CONTROL + C
Einde regel SHIFT + END SHIFT + END
Links SHIFT + PIJL LINKS SHIFT + PIJL LINKS
Linker woord CONTROL + SHIFT + PIJL LINKS CONTROL + SHIFT + PIJL LINKS
Volgende groot element SHIFT + PAGINA OMLAAG SHIFT + PAGINA OMLAAG
Volgende Regel SHIFT + PIJL OMLAAG SHIFT + PIJL OMLAAG
Vorige groot element SHIFT + PAGINA OMHOOG SHIFT + PAGINA OMHOOG
Vorige Regel SHIFT + PIJL OMHOOG SHIFT + PIJL OMHOOG
Rechts SHIFT + PIJL RECHTS SHIFT + PIJL RECHTS
Rechter woord CONTROL + SHIFT + PIJL RECHTS CONTROL + SHIFT + PIJL RECHTS
Selecteer alles CONTROL + A CONTROL + A
Spring vooruit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + PIJL OMLAAG LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + PIJL OMLAAG
Spring terug LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + PIJL OMHOOG LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + PIJL OMHOOG
Begin regel SHIFT + HOME SHIFT + HOME
Bovenkant venster / gebied LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + HOME LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + HOME

Vergroter

Functie Bureaublad - Standaardinstelling numeriek toetsenbord Laptop - Universeel
Kleurenschema aan uit CTRL LINKS + NUMPAD 0 SHIFT + ALT + C
Vastgemaakt gebied aanmaken CTRL LINKS + NUMPAD 5 SHIFT LINKS + CTRL LINKS + ALT + H
Foci markering aan uit CTRL LINKS + SHIFT LINKS + BACKSLASH LINKS LINKS + CTRL LINKS + O
Vastgemaakte gebieden aan uit CTRL LINKS + NUMPAD 3 Geen toewijzing
Omlaag springen CTRL LINKS + CAPS LOCK + NUMPAD 2 ALT LINKS + PAGE DOWN
Links springen CTRL LINKS + CAPS LOCK + NUMPAD 4 ALT LINKS + HOME
Rechts springen CTRL LINKS + CAPS LOCK + NUMPAD 6 ALT LINKS + END
Omhoog springen CTRL LINKS + CAPS LOCK + NUMPAD 8 ALT LINKS + PAGE UP
Vermindering van vergroting CTRL LINKS + NUMPAD MINTEKEN of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG ALT LINKS + MINTEKEN of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG
Vermeerdering van vergroting CTRL LINKS + NUMPAD PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG ALT LINKS + GELIJKTEKEN of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
Vergroting X Vermindering CTRL RECHTS + NUMPAD SLASH Geen toewijzing
Vergroting X Vermeerdering CTRL LINKS + NUMPAD SLASH Geen toewijzing
Vergroting Y Vermindering CTRL RECHTS + NUMPAD STERRETJE Geen toewijzing
Vergroting Y Vermeerdering CTRL LINKS + NUMPAD STERRETJE Geen toewijzing
Vergrootglas aan uit CTRL LINKS + NUMPAD ENTER ALT + 0
Vastgemaakte gebieden wijzigen CTRL LINKS + NUMPAD 6 SHIFT LINKS + ALT + H
Primair gebied wijzigen CTRL LINKS + NUMPAD 4 SHIFT LINKS + ALT + A
Omlaag verplaatsen CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL OMLAAG CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL OMLAAG
Naar links verplaatsen CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL LINKS CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL LINKS
Naar rechts verplaatsen CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL RECHTS CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL RECHTS
Naar linksonder op het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 1 Geen toewijzing
Naar onderkant van het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 2 Geen toewijzing
Naar rechtsonder op het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 3 Geen toewijzing
Naar linkerrand van het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 4 Geen toewijzing
Naar het midden van het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 5 Geen toewijzing
Naar rechterrand van het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 6 Geen toewijzing
Naar linksboven op het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 7 Geen toewijzing
Naar bovenkant van het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 8 Geen toewijzing
Naar rechtsboven op het scherm gaan CTRL RECHTS + NUMPAD 9 Geen toewijzing
Omhoog verplaatsen CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL OMHOOG CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + PIJL OMHOOG
Oriëntatiecyclus CTRL LINKS + NUMPAD 1 Geen toewijzing
Overzichtsmodus aan uit CTRL LINKS + BACKSLASH Geen toewijzing
Omlaag schuiven CTRL RECHTS + PIJL OMLAAG CTRL RECHTS + PIJL OMLAAG
Naar links schuiven CTRL RECHTS + PIJL LINKS CTRL RECHTS + PIJL LINKS
Naar rechts schuiven CTRL RECHTS+ PIJL RECHTS CTRL RECHTS+ PIJL RECHTS
Omhoog schuiven CTRL RECHTS + PIJL OMHOOG CTRL RECHTS + PIJL OMHOOG
Cyclus type primair vergrootglas CTRL LINKS + NUMPAD 7 SHIFT LINKS + ALT + M
Positie herstellen CTRL RECHTS + NUMPAD PUNT Geen toewijzing
Positie opslaan CTRL RECHTS + NUMPAD 0 Geen toewijzing
Wisselen van monitor CAPS LOCK + MIDDELSTE MUISKNOP CAPS LOCK + MIDDELSTE MUISKNOP
Cyclus vloeiend maken tekst (Echt lettertype/Standaard/Uit) CTRL LINKS + NUMPAD 8 Geen toewijzing
Vette lettertypes aan uit CTRL RECHTS + NUMPAD 8 Geen toewijzing
Verscherping aan uit CTRL RECHTS + SHIFT RECHTS + NUMPAD 8 Geen toewijzing

Vergroter Venster bijstellen

Functie Desktop - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Koppeling wijzigen met muis LINKER MUISKNOP LINKER MUISKNOP
Gebied omlaag PIJL OMLAAG PIJL OMLAAG
Gebied links PIJL LINKS PIJL LINKS
Gebied rechts PIJL RECHTS PIJL RECHTS
Gebied omhoog PIJL OMHOOG PIJL OMHOOG
Koppelgebied opvragen annuleren ESCAPE ESCAPE
Inhoud omlaag LINKER SHIFT + PIJL OMLAAG LINKER SHIFT + PIJL OMLAAG
Inhoud links LINKER SHIFT + PIJL LINKS LINKER SHIFT + PIJL LINKS
Inhoud rechts LINKER SHIFT + PIJL RECHTS LINKER SHIFT + PIJL RECHTS
Inhoud omhoog LINKER SHIFT + PIJL OMHOOG LINKER SHIFT + PIJL OMHOOG
Oriëntatie doorlopen LINKER CONTROL + NUMERIEK 1 Niet toegewezen
Vergrotingsfactor verlagen LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG ALT + MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG
X Vergrotingsfactor verlagen RECHTER CONTROL + NUMERIEK / Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verlagen RECHTER CONTROL + NUMERIEK STER Niet toegewezen
Gekoppeld gebied verwijderen DELETE DELETE
Modificatie modus verlaten ESCAPE ESCAPE
Vergrotingsfactor verhogen LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG ALT + IS GELIJK of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
X Vergrotingsfactor verhogen LINKER CONTROL + NUMERIEK / Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verhogen LINKER CONTROL + NUMERIEK STER Niet toegewezen
Smaller maken LINKER CONTROL + PIJL LINKS LINKER CONTROL + PIJL LINKS
Korter maken LINKER CONTROL + PIJL OMHOOG LINKER CONTROL + PIJL OMHOOG
Hoger maken LINKER CONTROL + PIJL OMLAAG LINKER CONTROL + PIJL OMLAAG
Breder maken LINKER CONTROL + PIJL RECHTS LINKER CONTROL + PIJL RECHTS
Gebied verplaatsen met de muis Z Z
Inhoud van gebied verplaatsen met de muis A A
OK Gekoppeld gebied maken ENTER of RECHTER MUISKNOP ENTER of RECHTER MUISKNOP
Grootte van gebied wijzigen met de muis X X
Tekst vloeiend maken LINKER CONTROL + NUMERIEK 8 Niet toegewezen
Volgen aan uit LINKER SHIFT + NUMERIEK 8 Niet toegewezen

Lichtkrant

Functie Desktop pc - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Vergrotingsfactor verlagen LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG ALT + MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG
Verlagen horizontale vergroting RECHTER CONTROL + NUMERIEK / Niet toegewezen
Verticale vergroting verlagen RECHTER CONTROL + NUMERIEK * Niet toegewezen
Lichtkrant verlaten ESCAPE ESCAPE
Exit Line View and click at character o route Dolphin Cursor to charmanterTeken NUMERIEK ENTER ENTER of LINKER MUISKNOP
Vooruit springen ENTER ENTER
Ga naar de eerste regel HOME HOME
Ga naar de Focus NUMERIEK 0 F5
Ga naar de laatste regel END END
Vergrotingsfactor verhogen LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG Alt + Is gelijk of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
X vergrotingsfactor verhogen LINKER CONTROL + NUMERIEK / Niet toegewezen
Y vergrotingsfactor verhogen LINKER CONTROL + NUMERIEK * Niet toegewezen
Lichtkrant document LINKER CONTROL + NUMERIEK PUNT Niet toegewezen
Lichtkrant document gebied en ga naar focus LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK 2 Niet toegewezen
Lichtkrant document vanaf cursor LINKER CONTROL + NUMERIEK 2 LEFT SHIFT + ALT + L
Lichtkrant hele venster LINKER CONTROL + NUMERIEK 9 LEFT SHIFT + ALT + V
Achteruit Verplaatsen PIJL LINKS PIJL LINKS
Vooruit Verplaatsen PIJL RECHTS PIJL RECHTS
Volgende Regel PAGINA OMLAAG PAGINA OMLAAG
Vorige Regel PAGINA OMHOOG PAGINA OMHOOG
Sneller rollen PIJL OMHOOG PIJL OMHOOG
Langzamer rollen PIJL OMLAAG PIJL OMLAAG
Start of stop SPATIEBALK SPATIEBALK
Tekst Vloeiend Maken LINKER CONTROL + NUMERIEK 8 Niet toegewezen

Item Zoeker

Functie Desktop pc - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Item Zoeker (meervoudig tab dialoog) CAPS LOCK + TAB CAPS LOCK + TAB
Links CAPS LOCK + 1 CAPS LOCK + F7
Koppen CAPS LOCK + 2 CAPS LOCK + F6
Kaders of Elementen CAPS LOCK + 3 CAPS LOCK + F9
Tabellen CAPS LOCK + 5 Niet toegewezen
Elementen CAPS LOCK + 6 CAPS LOCK + F5
Revisies of Opmerkingen CAPS LOCK + 7 LINKER SHIFT + CAPS LOCK + R
Fouten CAPS LOCK + 8 Niet toegewezen

Algemene Item Zoeker

Functie Desktop - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Systeemlade items CAPS LOCK + 0 CAPS LOCK + F11

Kijk voor eigen lijsten in de SuperNova Help voor de betreffende toepassing. Help informatie kan worden verkregen van SuperNova door te drukken op CAPS LOCK + F1.

Tekstinvoer

Deze categorie geven toetsen aan die beschikbaar komen in de Formulier modus die anders toegewezen zijn bij gebruik van de Dolphin Cursor.

Functie Desktop - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Annuleren ESCAPE ESCAPE
Vorig teken verwijderen SPATIE TERUG SPATIE TERUG
Dit teken verwijderen DELETE DELETE
Enter ENTER ENTER
Teken naar links PIJL LINKS PIJL LINKS
Naar einde regel END END
Naar begin regel HOME HOME
Teken fonetisch LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK 4 Niet toegewezen
Regel fonetisch LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK 6 Niet toegewezen
Teken Lezen NUMERIEK 4 CAPS LOCK + PIJL LINKS
Teken kenmerken lezen (set 1) LINKER SHIFT + NUMERIEK 4 Niet toegewezen
Teken kenmerken lezen (Set 2) LINKER CONTROL + NUMERIEK 4 Niet toegewezen
Regel Lezen NUMERIEK 6 CAPS LOCK + PIJL OMHOOG
Één teken naar rechts PIJL RECHTS PIJL RECHTS
Regel spellen LINKER SHIFT + NUMERIEK 6 Niet toegewezen
Regel breedsprakig LINKER CONTROL + NUMERIEK 6 Niet toegewezen

Braille

Functie Desktop - Standaard Numerieke Set Laptop - Universele Set
Terug LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + KOMMA Niet toegewezen
Kenmerken doorlopen LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 6 Niet toegewezen
Teken omschrijving aan / uit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 7 Niet toegewezen
Voorwaarts LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + PUNT Niet toegewezen
Ga naar Focus LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + / Niet toegewezen
Koppelingen aan / uit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 2 Niet toegewezen
Literatuur braille aan / uit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 8 Niet toegewezen
Monitor aan / uit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 1 Niet toegewezen
Braille Uitvoer aan / uit LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 0 LINKER CONTROL + CAPS LOCK + 0
Fysieke / Logische Modus LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + 9 Niet toegewezen
Breedsprakigheid schema doorlopen LINKER SHIFT + CAPS LOCK + IS GELIJK LINKER CONTROL + CAPS LOCK + V

Niet toegewezen Instructies

De volgende lijst geeft niet toegewezen instructies aan in deze categorie. Deze instructies kunnen handmatig worden voorzien van een toegewezen toetscombinatie of hebben reeds een toegewezen Braille eenheid knopcombinatie. Kijk voor meer informatie in de sneltoetsen lijst van uw Braille eenheid.

Commando Actie
Onder: Halve leesregel breedte naar links
Braille Document Achterwaarts lezen Halve leesregel breedte naar rechts
Braille Document Lezen Achteruit (Dolphin Cursor) Invoer aan / uit
Braille Document Vooruit lezen Ontwerp aan / uit
Braille Document Lezen Vooruit (Dolphin Cursor) Regel omlaag
Één cel naar links Regel omlaag (Dolphin Cursor)
Één cel naar rechts Einde Regel
Cursor aan / uit Begin Regel
Cursor Stijl Regel omhoog
Eenheid Tekens Regel omhoog (Dolphin Cursor)
Eenheid Letterkleuren Routingknop actie
Eenheid Voorgrond letterkleur weergeven Routing Knop Actie in Dolphin Cursor
Eenheid letternaam Tweede Routingknoppen Actie
Eenheid Letter grootte Tweede Routingknop Actie in Dolphin Cursor
Eenheid Letterstijl Boven:
Acht punts Zes punts Braille Volgen aan/uit
Uitgebreid aan / uit Trillende hoofdletter aan / uit
Ruimte uitbreiden aan / uit Leesregelbreedte naar links
Flush Invoer Leesregelbreedte naar rechts

Snelle navigatietoetsen voor webbrowsers

Gebruik Shift + Toets om naar het vorige element te gaan.

Ga naar Sneltoets
Plaatsmarkering A
Knop B
Keuzelijst C
Ander element D
Vak bewerken E
Formulier F
Afbeelding G
Kop H
Item in de lijst I
Link K
Lijst L
Frame M
Tekstblok N
Paragraaf P
Apostrof blokkeren Q
Radio R
Tabel T
Niet-bezochte link U
Bezochte link V
Selectievakje X
Kopniveau 1 - 6 1 - 6
Oriëntatiepunt ; (PUNTKOMMA)

Snelle navigatietoetsen

Gebruik Shift + Caps Lock + Toets om naar het vorige element te gaan.

Ga naar Sneltoets
Bladwijzer CAPS LOCK + A
Knop CAPS LOCK + B
Commentaar CAPS LOCK + C
Ander alineaopmaakprofiel CAPS LOCK + D
Formulierveld bewerken CAPS LOCK + E
Voetnoot of eindnoot CAPS LOCK + F
Afbeelding CAPS LOCK + G
Kopstijl CAPS LOCK + H
Item in de lijst CAPS LOCK + I
Link CAPS LOCK + K
Lijst CAPS LOCK + L
Tekstvak CAPS LOCK + Y
Normale stijl alinea CAPS LOCK + N
Object (inclusief afbeeldingen) CAPS LOCK + O
Paragraaf CAPS LOCK + P
Herziening CAPS LOCK + R
Tabel CAPS LOCK + T
Selectievakje CAPS LOCK + X
Sectie-einde CAPS LOCK + Z

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org