Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Mac Pages leren 1 – Openen, lezen, bewerken

Geplaatst op 4 November 2020

Hans Segers, Koninklijke Visio

Logo van Pages

Wil je Pages, de tekstverwerker van Apple leren op de Mac? Pages is toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. In deze training leer je hoe je met VoiceOver de belangrijkste functies van Pages kunt gebruiken. Dit is deel 1. In dit deel leer je basisvaardigheden voor tekstverwerking: bestanden openen, bewerken en opslaan, lezen en navigeren, en teksten kopiëren, plakken of verplaatsen.

Om de training makkelijk te kunnen volgen is het nodig dat je de basisbeginselen van navigatie met VoiceOver op de Mac beheerst.

Uitgangspunt in alle teksten is dat Snelnavigatie Aan staat, en de Rotor op Navigatie staat, tenzij anders aangegeven. Verder gaan we ervan uit dat Pages zodanig is ingesteld dat Pages opent met een lege pagina. Zie hiervoor ‘Pages instellen’.

De hier beschreven werkwijze is geschreven voor Pages versie 10.2 op MacOS Catalina maar zal grotendeels ook in voorgaande versies van MacOS werken.

Aandachtspunt

 • Werken Met, wordt in nieuwere macOS versies uitgesproken als In.

 • Stop Werken Met, wordt in nieuwere versies macOS uitgesproken als Onvoldoende.

1. Downloaden

Als Pages niet op je Mac geïnstalleerd is, kan je Pages gratis downloaden in de Mac App Store.

Download Pages in de Mac app store

2. Pages instellen

Het is handig als Pages na opstarten meteen begint met een lege pagina.

Dit moet je wel eerst instellen worden. Daarnaast is het ook prettig als meteen kan typen in je favoriete lettertype en lettergrootte, bijvoorbeeld Arial 12 of Verdana 12 punts.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en draai de Rotor naar Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Start Pages. De allereerste keer krijg je mogelijk een startscherm “Nieuw in Pages”. Sluit dit venster met COMMAND + W.

 3. De sjabloonkiezer wordt geopend. Het sjabloon Leeg is actief.

  Als je niet de sjabloonkiezer krijgt maar een bestandenlijst, druk dan COMMAND + W om dit te sluiten en druk COMMAND + N om de sjabloonkiezer alsnog te openen.

 4. Druk ENTER. Een leeg document wordt geopend.

 5. Open de Pages Voorkeuren met COMMAND+KOMMA.

 6. Indien nodig, navigeer (terug) naar de Knoppenbalk.

 7. Open de Knoppenbalk met PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met).

 8. Activeer de knop Algemeen.

 9. Sluit de Knoppenbalk met PIJL OMLAAG+PIJL LINKS (Stop Werken Met).

 10. Ga naar Nieuwe documenten: en activeer Gebruik sjabloon.

 11. Ga naar Wijzig sjabloon en activeer dit.

 12. Start Werken Met en selecteer de sjablonengroep Eenvoudig.

 13. Ga in de groep met Werken Met en kies het sjabloon Leeg.

 14. Druk Enter. Pages zal vanaf nu telkens openen met een leeg document.

 15. Ga naar Standaardlettertype en de vink Aan: de optie Stel Lettertype en -grootte voor nieuwe documenten in.

 16. Indien nodig, ga naar de knop Wijzig en activeer deze. Stel in het dialoogvenster dat verschijnt het lettertype en lettergrootte in. Bijvoorbeeld Verdana 12.

 17. Activeer de knop OK.

 18. Sluit Voorkeuren met COMMAND + W. Telkens als je Pages start zal dit openen met een leeg document en typ je vervolgens in Verdana 12.

Opmerking

 • Voorkeuren biedt meer instelmogelijkheden dan alleen lettertype en lettergrootte. Maar die zijn niet voor iedereen handig.

 • In oudere versies van MacOS kan je niet op deze manier een leeg document starten met een vast lettertype zoals Arial 12. Hiervoor zal je een sjabloon moeten aanmaken dat je telkens moet openen als je Pages start.

 • Wanneer Pages toch met een ander venster zoals een bestandenlijst start kun je dit venster sluiten met CMD + W en daarna met COMMAND + N een leeg document openen.

3. Nieuw document starten

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Start Pages. Pages opent met een lege pagina. Zo niet, sluit het startvenster met COMMAND + W en druk COMMAND + N.

 3. Druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt: ‘In Bewerk tekst’. Je staat nu in het tekstveld, klaar om te bewerken.

 4. De cursor staat nu links bovenaan in een lege pagina.

 5. Je kan nu beginnen met het typen van tekst.

4. Document opslaan in Pages formaat.

Standaard worden alle documenten in het Pages formaat opgeslagen in de map Documenten.

 1. Start, indien nodig, Pages met een leeg document.

 2. Druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS totdat VoiceOver meldt: ‘In Bewerk tekst’. Je staat nu in het tekstveld, klaar om te bewerken.

 3. Typ nu je tekst of open een recent bestand zoals verderop beschreven.

 4. Sla het document op met COMMAND+S. Een dialoogvenster wordt geopend.

 5. Typ een logische naam voor het document. Het document krijgt automatisch het achtervoegsel .Pages.

 6. Ga met PIJL RECHTS naar Locatie. VoiceOver meldt de locatie waar het document wordt opgeslagen.

 7. Als je het document op een andere locatie wil opslaan, druk nogmaals PIJL RECHTS naar Toon Meer Opties en activeer deze om de browser te tonen. Druk COMMAND+3 voor kolomweergave. Je hoort niks! Navigeer vervolgens met de pijltoetsen naar de map waarin je het document wil opslaan. De map Documenten vind je door naar de navigatiekolom te gaan, hierin te gaan met Werken Met en naar Documenten te navigeren.

 8. Druk ENTER. Het document wordt in de gekozen map opgeslagen.

 9. Sluit eventueel het document met COMMAND+W.

 10. Als je Pages wil afsluiten, druk COMMAND+Q.

5. Document tussendoor opslaan

Wanneer je in een eerder opgeslagen document aan het typen bent kun je op elk moment je wijzigingen opslaan door COMMAND + S te drukken. Omdat het bestand al eerder is opgeslagen hoef je verder geen locatie op te geven. VoiceOver meldt: “Bewaar”

6. Document opslaan in Word formaat.

Wanneer je vaak samenwerkt met mensen die met Microsoft Word werken kun je een document in Word formaat opslaan zodat zij het in Word kunnen openen en lezen. Word kan namelijk geen Pages documenten lezen.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Start, indien nodig, Pages. Pages opent met een lege pagina.

 3. Druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt: ‘In Bewerk tekst’. Je staat nu in het tekstveld, klaar om te bewerken.

 4. Typ nu tekst of open een recent bestand zoals eerder beschreven.

 5. Activeer de Menubalk met CONTROL+OPTION+M.

 6. Ga met PIJL RECHTS naar Archief.

 7. Ga met PIJL OMLAAG naar Exporteer Naar.

 8. Druk PIJL RECHTS om het submenu te openen.

 9. Ga met PIJL OMLAAG naar Word en druk ENTER. In het nieuwe venster is Word geselecteerd maar kan je eventueel nog kiezen voor een ander formaat.

 10. Druk ENTER om de Word keuze te bevestigen.

 11. Typ een logische naam voor het document. Het document krijgt automatisch het achtervoegsel docx.

 12. Ga met PIJL RECHTS naar Locatie. VoiceOver meldt de locatie waar het document wordt opgeslagen.

 13. Als je het document op een andere locatie wil opslaan, druk nogmaals PIJL RECHTS naar Toon Meer Opties en activeer deze om de browser te tonen. Druk COMMAND+3 voor kolomweergave. Je hoort niks! Navigeer vervolgens met de pijltoetsen naar de map waarin je het document wil opslaan. De map Documenten vind je door naar de navigatiekolom te gaan, hierin te gaan met Werken Met en naar Documenten te navigeren.

 14. Druk ENTER. Het document wordt in de gekozen map opgeslagen.

 15. Sluit eventueel het document met COMMAND+W.

 16. Als je Pages wil afsluiten, druk COMMAND+Q.

Opmerking

 • Naast Word is het ook mogelijk om documenten te exporteren in de formaten pdf, e-pub, platte tekst, rtf-tekst en een oud Pages formaat.

7. Bestaand document openen

Behalve Pages documenten kun je ook Word documenten in Pages openen.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Start Pages. Pages opent met een lege pagina.

 3. Druk COMMAND+O. Een browser opent. Hierin kun je door mappen bladeren en een bestand kiezen, zoals je dat wellicht van Finder kent.

 4. Activeer Documenten in de Navigatiekolom met SHIFT+COMMAND+O. Mogelijk hoor je niets!

 5. Druk nu COMMAND + 3 voor kolommenweergave. VoiceOver staat nu op het eerste bestand in de lijst Documenten. Controleer dit door PIJL OMLAAG en dan weer PIJL OMHOOG te drukken. Mocht dit niet het geval zijn, navigeer dan naar Browser en druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met).

 6. Navigeer met de PIJL OMLAAG door de mappen naar het bestand dat je wil openen. Indien nodig kun je met PIJL RECHTS een submap in gaan en daar weer met PIJL OMLAAG door de bestanden bladeren.

 7. Als je het juiste document gevonden hebt druk je ENTER om het te openen.

 8. Het bestand opent, de focus staat op Document Layout gebied. Zo niet, navigeer daar dan naartoe.

 9. Druk een paar maal PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt: ‘In Bewerk tekst’. Je staat nu in het tekstveld, klaar om te bewerken.

 10. Je kan het document nu gaan lezen of bewerken.

8. Recent document openen

Documenten kan je ook sneller openen. De bestandsnamen van documenten die je eerder gemaakt of geopend hebt, worden in een lijst Recente Bestanden bewaart. Hierdoor kun je een document sneller vinden en openen.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Start Pages. Pages opent met een lege pagina.

 3. Activeer de Menubalk met CONTROL+OPTION+M.

 4. Ga met PIJL RECHTS naar Archief.

 5. Ga met PIJL OMLAAG naar Open Recente Bestanden.

 6. Druk PIJL RECHTS. In het submenu wordt nu de lijst met recente bestanden getoond. Het laatst geopende bestand staat bovenaan de lijst

 7. Ga met PIJL OMLAAG naar het gewenste document en open dit met ENTER.

 8. Druk een paar maal PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt: ‘In Bewerk tekst’. Je staat nu in het tekstveld, klaar om te bewerken.

 9. Je kan het document nu gaan lezen of bewerken.

Gebruikte toetscombinaties Openen en Opslaan

Algemene toetscombinaties

Programma Voorkeuren COMMAND+KOMMA
Finder venster openen COMMAND+O
Nieuw document openen COMMAND+N
Map Documenten activeren SHIFT+COMMAND+O
Kolomweergave COMMAND+3
Document bewaren COMMAND+S
Document sluiten COMMAND+W.
Pages afsluiten COMMAND+Q

VoiceOver commando’s

Werken Met CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMLAAG
Stop Werken Met CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMHOOG
Activeer Menubalk CONTROL+OPTION+M.

Snelnavigatie toetsen

Snelnavigatie Aan PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor
Rotor instellen (linksom) PIJL OMHOOG+PIJL LINKS
Rotor instellen (rechtsom) PIJL OMHOOG+PIJL RECHTS
Keuze bevestigen PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG.
Werken Met (tekstveld openen) PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS
Stop Werken Met (tekstveld sluiten) PIJL OMLAAG+PIJL LINKS

9. Document lezen (voorbereiding)

Met VoiceOver kan je op verschillende manieren tekst lezen. Je kan de tekst ‘woord voor woord’ laten voorlezen, maar ook in één keer een hele regel, zin of alinea. Daarnaast kan je woorden en tekens volgens het telefoonalfabet laten spellen.

Als je tijdens het lezen op CONTROL drukt, wordt het lezen onderbroken. Druk nogmaals op CONTROL om verder te luisteren. Bij gebruik van een Trackpad, tik dan met twee vingers om het voorlezen te onderbreken of verder te lezen.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Open Pages en het document dat je wil gaan lezen.

 3. Druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt ‘In Bewerk Tekst’. Nu is de tekst bewerkbaar.

10. Tekst handmatig lezen

 1. Zet de rotor op Navigatie en ga met PIJL OMLAAG door de regels van de tekst. Je zal merken dat je per regel telkens maar een deel van de zin hoort. Niet iedereen vindt dat even prettig.

 2. Zet nu de Rotor eens op Zinnen.

 3. Elke keer als je PIJL OMLAAG gebruikt om van de ene naar de andere zin te gaan, wordt de hele zin voorgelezen waar het invoegpunt zich bevindt.

 4. Doe hetzelfde met de rotor instelling Woorden en Tekens. Je gaat nu per woord of per letter door te tekst.

 5. Veel mensen vinden het niet handig om voor de kleine navigatiestapjes tekens en woorden steeds aan de rotor te moeten draaien. Gelukkig is er een alternatief.

 6. Druk OPTION + PIJL RECHTS om per woord vooruit te navigeren. Met OPTION + PIJL LINKS ga je uiteraard terug.

 7. Om per letter te navigeren moet je meestal snelnavigatie even uitzetten. Zet dit uit met gelijktijdig PIJL LINKS+PIJL RECHTS. Nu kun je per letter navigeren. Ben je klaar, zet met PIJL LINKS+PIJL RECHTS snelnavigatie weer aan.

Opmerking

 • Wanneer je zonder snelnavigatie navigeert bedien je niet de VoiceOver cursor maar de tekstcursor, ook wel het invoegpunt genoemd. Omdat beide cursoren elkaar zo veel mogelijk volgen gaat je VoiceOver cursor netjes mee.

 • Bij een overgang naar een andere pagina kan VoiceOver de focus even kwijt omdat het scherm ververst wordt. Hij landt dan niet terug op de tekstregel, maar een niveau hoger op pagina niveau. Als dit zich voordoet kun je door een keer Werken Met te activeren weer terug op de tekstregel komen.

 • Als je op de eerste regel van een document op PIJL OMLAAG drukt, wordt de eerste zin niet voorgelezen omdat het invoegpunt naar de volgende zin is verplaatst. Ga in dat geval weer terug met PIJL OMHOOG om alsnog de eerste zin in een document te horen.

11. Tekst lezen met VoiceOver-commando's

Je kunt in plaats van de rotor ook VoiceOver commando’s gebruiken.

 1. Om een heel document vanaf het begin te lezen (alles lezen), druk je op CONTROL+OPTION+B.

 2. Als je een document al aan het lezen bent, kan je met CONTROL+OPTION+A de tekst laten voorlezen vanaf de VoiceOver-cursor tot aan het einde van het document.

 3. Om de volgende of vorige zin te laten voorlezen, druk je CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE DOWN of PAGE UP.
  (Op een MacBook is PAGE DOWN de Fn + PIJL OMLAAG).
  Met CTRL + OPTION + S kun je de huidige zin laten voorlezen of herhalen.

 4. Om de volgende of vorige alinea te laten voorlezen, druk je CONTROL+OPTION+SHIFT+PAGE DOWN of PAGE UP. Een alinea is een stuk tekst gevolgd door een ENTER en kan meerdere zinnen bevatten.

 5. Om een alinea tekst te laten voorlezen, druk je op CONTROL+OPTION+P. Met CTRL + OPTION + P kun je de huidige alinea laten voorlezen of herhalen.

Voor de volgende worden minder gebruikt, omdat er zoals we eerder zagen handiger alternatieven zijn :

 1. Om een teken te laten voorlezen, druk je op CONTROL+OPTION+C. Druk nogmaals op CONTROL+OPTION+C om het teken volgens het telefoonalfabet te laten uitspreken. Druk op CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL RECHTS of PIJL LINKS om het volgende of vorige teken te horen.

 2. Om een woord te laten voorlezen, druk je op CONTROL+OPTION+W. Om de spelling van het woord te horen, druk je nogmaals op CONTROL+OPTION+W. Om het woord volgens het telefoonalfabet te laten spellen, druk je nogmaals op CONTROL+OPTION+W. Druk op CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS of PIJL LINKS om het volgende of vorige woord te horen.

 3. Om een regel tekst te laten voorlezen, druk je op CONTROL+OPTION+L. Druk op CONTROL+OPTION+PIJL OMLAAG of PIJL OMHOOG om de volgende of vorige regel te horen. Als je snelnavigatie aan hebt staan is alleen de PIJL-toets voldoende.

Opmerking

 • De PAGE UP toets op een MacBook is Fn+PIJL OMHOOG.

 • De PAGE DOWN toets op een MacBook is Fn+PIJL OMLAAG.

12. Naar begin of einde van de tekst

Je kunt snel naar het begin of einde springen. Probeer de volgende sneltoetsen uit :

Naar begin tekst CONTROL+OPTION+HOME
Naar einde tekst (MacBook) Fn+CONTROL+OPTION+PIJL LINKS
Naar einde tekst CONTROL+OPTION+END
Naar einde tekst (MacBook) Fn+CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS

Opmerking

Als alternatief kun je ook met het invoegpunt naar begin en einde met COMMAND + PIJL OMHOOG en COMMAND + PIJL OMLAAG.

13. Tekst toevoegen

Na het openen van een document kan je het weer aanpassen door bijvoorbeeld tekst aan het einde toe te voegen.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 2. Open Pages en het document waaraan je tekst wil toevoegen.

 3. Druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt : ‘In Bewerk tekst’. Je staat nu in het tekstveld, klaar om te bewerken.

 4. De cursor staat in het document op de plek waar je de vorige keer stopte.

 5. Ga verder met typen of spring naar het einde van de tekst met CONTROL+OPTION+END of Fn+CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS en ga dan verder met typen.

 6. Sla het document op met COMMAND+S of SHIFT+COMMAND+S.

 7. Navigeer nu eens naar een plek ergens midden in het document aan het einde van de zin, en typ hier een zinnetje tussen.

 8. Controleer of het klopt door in de tekst te navigeren. Gebruik je een braille leesregel dan kan je die gebruiken.

Opmerking

 • Als je een document netjes wilt indelen, dan sluit je telkens een tekstdeel af met een ENTER. Je hebt dan een alinea getypt en kunt beginnen met de volgende. Wil je alinea’s nog meer van elkaar scheiden door een lege regel toe te voegen. Dit doe je door nogmaals een ENTER te gebruiken. Je hebt dan een lege alinea getypt.

14. Tekst verwijderen

Je kunt met BACKSPACE het teken verwijderen links van het invoegpunt. Dit is de plek waar je het laatst naartoe bent genavigeerd. Als je aan het type was verwijder je de laatst getypte letter.

Op dezelfde manier kun je een heel woord verwijderen met OPTION + BACKSPACE.

 1. Probeer beide toetscombinaties voor verwijderen uit.

15. Lege regels toevoegen en verwijderen

 1. Om een lege regel toe te voegen, druk ENTER.

 2. Om een lege regel te verwijderen, ga op de regel staan en druk BACKSPACE.

16. Pagina overgangen

Probeer de volgende sneltoetsen uit.

Volgende pagina CONTROL+OPTION+PAGE DOWN

Volgende pagina (Macbook) CONTROL+OPTION+Fn+PIJL OMLAAG

Vorige pagina CONTROL+OPTION+PAGE UP

Vorige pagina (Macbook) CONTROL+OPTION+Fn+PIJL OMHOOG

Opmerking

Bij een overgang naar een andere pagina kan VoiceOver mogelijk de focus even kwijt omdat het scherm ververst wordt. Hij landt dan niet terug op de tekstregel, maar een niveau hoger op pagina niveau. Als dit zich voordoet kun je door een keer Werken Met te activeren weer terug op de tekstregel komen.

Als je met een braille leesregel tekst leest, is het mogelijk om knoppen en commando’s op de leesregel te gebruiken om VoiceOver navigatie commando’s te simuleren. Welke knoppen je voor welk commando met gebruiken is afhankelijk van je leesregel. Raadpleeg hiervoor je leesregel documentatie.

18. Tekst lezen met VoiceOver op een trackpad

 1. Om een heel document vanaf het begin te lezen (alles lezen), veeg je met twee vingers snel omhoog op het Trackpad.

 2. Om de tekst laten voorlezen vanaf de VoiceOver-cursor tot aan het einde van het document, veeg met twee vingers snel omlaag op het Trackpad.

 3. Om de tekst ‘woord voor woord’ of in één keer een hele regel, zin of alinea te laten voorlezen, druk je op de COMMAND-toets terwijl je een vinger op het Trackpad tikt. Herhaal dit tikken totdat je de gewenste instelling hoort.

Opmerking

Om met behulp van de Trackpad tekst te kunnen lezen moet deze optie in ingeschakeld zijn.

 1. Open Systeemvoorkeuren, Toegankelijkheid, VoiceOver, Open VoiceOver programma, Commando’s, tabblad Trackpad.

 2. Zet een vinkje bij Schakel Trackpad commando’s in.

Gebruikte sneltoetsen Navigeren, Lezen, Bewerken

Algemene toetscombinaties

Finder venster te openen COMMAND+O
Map Documenten activeren SHIFT+COMMAND+O
Kolomweergave COMMAND+3
Document sluiten COMMAND+W
Pages afsluiten COMMAND+Q

VoiceOver commando’s

Werken Met CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMLAAG
Stop Werken Met CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMHOOG
Naar begin tekst : CONTROL+OPTION+HOME
Naar einde tekst (MacBook) Fn+CONTROL+OPTION+PIJL LINKS
Naar einde tekst CONTROL+OPTION+END
Naar einde tekst (MacBook) Fn+CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS

Snelnavigatie toetsen

Snelnavigatie Aan PIJL LINKS+PIJL RECHTS
Rotor instellen (linksom) PIJL OMHOOG+PIJL LINKS
Rotor instellen (rechtsom) PIJL OMHOOG+PIJL RECHTS
Keuze bevestigen PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG
Werken Met (tekstveld openen) PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS
Stop Werken Met (tekstveld sluiten) PIJL OMLAAG+PIJL LINKS

Voorlees commando’s

Handmatig regel voor regel lezen PIJL OMLAAG (Rotor op Navigatie)
Handmatig zin voor zin lezen PIJL OMLAAG (Rotor op Zinnen)
Eerste regel tekst horen CONTROL+OPTION+PIJL OMLAAG
Alles lezen vanaf begin CONTROL+OPTION+B.
Alles lezen vanaf cursor CONTROL+OPTION+A
Lezen onderbreken/ hervatten CONTROL
Huidige regel laten voorlezen CONTROL+OPTION+L
Volgende regel laten voorlezen CONTROL+OPTION+PIJL OMLAAG
Vorige regel laten voorlezen CONTROL+OPTION+PIJL OMHOOG
Huidige zin laten voorlezen CONTROL+OPTION+S
Volgende zin laten voorlezen CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE DOWN
Vorige zin laten voorlezen CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE UP
Huidige alinea laten voorlezen CONTROL+OPTION+P
Volgende alinea laten voorlezen CONTROL+OPTION+SHIFT+PAGE DOWN
Vorige alinea laten voorlezen CONTROL+OPTION+SHIFT+PAGE UP
Huidig teken laten voorlezen CONTROL+OPTION+C.
Teken volgens telefoonalfabet Druk nogmaals CONTROL+OPTION+C
Volgend teken laten voorlezen CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL RECHTS
Vorig teken laten voorlezen CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL LINKS.
Huidig woord laten voorlezen CONTROL+OPTION+W
Huidig woord laten spellen Druk nogmaals CONTROL+OPTION+W
Huidig woord volgens telefoonalfabet Druk nogmaals CONTROL+OPTION+W
Volgend woord laten voorlezen CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS
Vorig woord laten voorlezen CONTROL+OPTION+PIJL LINKS
Volgende pagina voorlezen CONTROL+OPTION+PAGE DOWN
Volgende pagina voorlezen(macbook) CONTROL+OPTION+Fn+PIJL OMLAAG
Vorige pagina voorlezen CONTROL+OPTION+PAGE UP
Vorige pagina voorlezen(macbook) CONTROL+OPTION+Fn+PIJL OMHOOG

19. Tekst selecteren met het invoegpunt

Om tekst te kunnen kopiëren of verplaatsen moet je deze eerst selecteren.

Omdat je met twee cursoren werkt die elkaar volgen, namelijk de VoiceOver cursor en de tekstcursor ofwel het invoegpunt, kun je ze beide gebruiken om te navigeren, maar ook om selecties te maken.

Deze eerste methode met invoegpunt is met name handig als je kleine stukken tekst wilt selecteren. Je selecteert hierbij door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en naar het eind van je beoogde selectie te navigeren. Dit kan alleen met niet-VoiceOver sneltoetsen.

 1. Indien nodig, start Pages en open een bestaand document.

 2. Navigeer naar het begin van een zin.

 3. Druk SHIFT + OPTION + PIJL RECHTS. Je hoort dat 1 woord geselecteerd wordt.

 4. Herhaal dit nog een paar keren. VoiceOver spreekt het woord uit dat erbij wordt geselecteerd.

 5. Druk nu SHIFT + OPTION + PIJL LINKS. Nu wordt de selectie weer verkleind en VoiceOver meldt welk woord niet meer is geselecteerd.

 6. Druk een paar keer SHIFT + PIJL RECHTS. Nu wordt de selectie telkens met een letter vergroot. Met SHIFT + PIJL LINKS haal je er weer een letter af.

 7. De selectie wordt opgeheven zodra je navigeert. Druk bijvoorbeeld PIJL RECHTS om de selectie op te heffen.

Opmerking

 • Je kunt met SHIFT + PIJL OMLAAG een regel mee selecteren en met SHIFT + OPTION + PIJL OMLAAG een hele alinea.

20. Tekst selecteren met de VoiceOver cursor

Deze methode is met name handig als je grote stukken tekst wilt selecteren.

 1. Indien nodig, start Pages en open een bestaand document.

 2. Druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met) totdat VoiceOver meldt ‘In Bewerk Tekst’. Nu is de tekst bewerkbaar.

 3. Zet de Rotor op Zinnen.

 4. Ga met PIJL OMLAAG naar de eerste zin die je wil selecteren.

 5. Druk CONTROL+OPTION+ENTER, VoiceOver meldt ‘Selecteren’.

 6. Ga met PIJL OMLAAG naar de laatste regel die bij de selectie hoort.

 7. Druk nogmaals PIJL OMLAAG. De cursor staat nu voor de eerste letter van de zin die je niet wil meenemen in de selectie.

 8. Druk weer CONTROL+OPTION+ENTER, VoiceOver meldt ‘Geselecteerd’. De selectie wordt nu voorgelezen.

Opmerking

 • Tijdens de selectie kun je de rotor aanpassen om je stappen te vergroten of te verkleinen.

21. Alles selecteren

Druk COMMAND + A om alles te selecteren.

22. Tekst kopiëren en plakken

 1. Selecteer tekst zoals bij Tekst selecteren is beschreven.

 2. Druk COMMAND+C om de tekst te kopiëren.

 3. Ga naar de plek in het document of open een ander document waar je de tekst wil plakken.

 4. Druk COMMAND+V om de tekst op die plek te plakken.

Opmerking

 • De tekst staat nu op beide plekken in het document of in beide documenten.

23. Tekst verplaatsen

Dit wordt ook wel knippen en plakken genoemd.

 1. Selecteer tekst zoals Tekst selecteren is beschreven.

 2. Druk COMMAND+X om de tekst te knippen.

 3. Ga naar de plek in het document of open een ander document waar je de tekst wil plakken.

 4. Druk COMMAND+V om de tekst op die plek te plakken.

Opmerking

 • De tekst is nu verdwenen op de oorspronkelijke plek.

Gebruikte sneltoetsen selecteren, kopiëren, verplaatsen

Algemene toetscombinaties

Tekst kopiëren COMMAND+C
Tekst knippen COMMAND+X
Tekst plakken COMMAND+V
Document opslaan COMMAND+S
Document sluiten COMMAND+W
Pages afsluiten COMMAND+Q

VoiceOver commando’s

Werken Met CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMLAAG
Stop Werken Met CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMHOOG
Naar einde tekst CONTROL+OPTION+END
Naar einde tekst (MacBook) Fn+CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS
Start en stop selectie CONTROL+OPTION+ENTER

Selectie commando’s

Selecteer een letter erbij SHIFT + PIJL RECHTS
Selecteer een woord erbij SHIFT + OPTION + PIJL RECHTS
Selecteer een alinea erbij SHIFT + OPTION + PIJL OMLAAG
Selecteer de hele tekst COMMAND + A

Snelnavigatie toetsen

Snelnavigatie Aan PIJL LINKS+PIJL RECHTS en zet de Rotor
Rotor instellen PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.
Werken Met (tekstveld openen) PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS
Stop Werken Met (tekstveld sluiten) PIJL OMLAAG+PIJL LINKS

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org