Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Word, de meest gebruikte sneltoetsen

Geplaatst op 1 april 2021

Marc Stovers, Koninklijke Visio

Overzicht veelgebruikte sneltoetsen Word 2019. Dit overzicht is onderdeel van de serie Microsoft Word leren .

Algemeen

Startmenu : WINDOWSTOETS

Naar bureaublad : WINDOWSTOETS + D

Word sluiten : ALT + F4

Verkenner starten : WINDOWSTOETS + E

Statusbalk opvragen : F6, daarna weer terug met SHIFT + F6

Titelbalk en statusbalk (Supernova)

Titelbalk opvragen : NUMERIEK 7 of NUMERIEK 9

Titelbalk opvragen (laptop) : CAPSLOCK + PAGE UP of CAPSLOCK + B

Statusbalk opvragen : NUMERIEK 2

Titelbalk en statusbalk (Jaws)

Titelbalk opvragen : Insert + T

Statusbalk opvragen : Insert + PageDown

Titelbalk en statusbalk (NVDA)

Titelbalk opvragen : Insert + T

Statusbalk opvragen : Insert + END of SHIFT + INSERT + END

Opslaan

Eerste keer opslaan : F12

Tussendoor opslaan : CTRL + S

Opslaan met menu : ALT + B, PIJL OMLAAG naar Opslaan

Openen

Lijst recente documenten : CTRL + O, kies daarna Recent

Openen met verkenner : WINDOWSTOETS + E

Volgende/vorige letter : PIJL RECHTS/LINKS

Volgend/vorig woord : CTRL+PIJL RECHTS/LINKS

Naar volgende/vorige regel : PIJL OMLAAG/OMHOOG

Naar volgende/vorige ENTER : CTRL+PIJL OMLAAG /OMHOOG

Naar het eind van de regel : END

Naar het begin van de regel : HOME

Naar het eind van het document : CTRL+END

Naar het begin van het document : CTRL+HOME

Nieuwe regel maken : ENTER

Bewerken

Letter rechts verwijderen : DELETE

Letter links verwijderen : BACKSPACE

Woord rechts verwijderen : CTRL + DELETE

Woord links verwijderen : CTRL + BACKSPACE

Witregel weghalen : DELETE of BACKSPACE

Hoofdletters aan/uit : CAPS LOCK

Deel 2

Opmaak wijzigen

Onderstrepen aan/uit : CTRL + U

Vet aan/uit : CTRL + B

Cursief aan/uit : CTRL + i

Dialoogvenster Lettertype : CTRL + D

Grotere letters : SHIFT + CTRL + PUNT

Kleinere letters : SHIFT + CTRL + KOMMA

Tekstkleur wijzigen : CTRL + D, TAB naar tekstkleur

Opmaak controleren (Supernova)

Opmaak controleren : 3X NUMERIEK 4

Opmaak controleren (laptop) : 3X CAPSLOCK + PIJL LINKS

Opmaak controleren (Jaws en NVDA)

Opmaak controleren : Insert + F

Kleur controleren : Insert + 5

Opmaak controleren (NVDA)

Opmaak controleren : Insert + F

Selecteren

Naar rechts selecteren : SHIFT+PIJL RECHTS

Volgend woord selecteren : SHIFT+CTRL+PIJL RECHTS

Een regel selecteren (vanaf begin van regel) : SHIFT+PIJL OMLAAG

Alinea selecteren (vanaf begin alinea) : SHIFT+CTRL+PIJL OMLAAG

Hele document selecteren : CTRL+A

Selectie opheffen : PIJL LINKS of PIJL RECHTS

Selectie controleren (Supernova)

Lees selectie (desktop) : NUMERIEK 1

Lees selectie (laptop) : SHIFT + CAPSLOCK + PIJL OMLAAG

Selectie controleren (Jaws)

Lees selectie : Insert + SHIFT + PIJL OMLAAG

Selectie controleren (NVDA)

Lees selectie : Insert + SHIFT + PIJL OMHOOG

Kopieren en verplaatsen

Kopiƫren : CTRL + C

Plakken : CTRL + V

Knippen : CTRL + X

Zoeken en vervangen

Tekst zoeken : CTRL + H

Zoekvenster sluiten : ESCAPE

Tekst vervangen : CTRL + H

Afdrukken

Afdrukken : CTRL + P

Afdrukopties instellen : CTRL + P, met TAB door opties

Ongedaan maken

Ongedaan maken : CTRL + Z

Deel 3

Meerdere documenten

Wisselen geopend document : CTRL + F6

Nieuw document maken : CTRL + N

Diakritische tekens

Typ eerst het accentteken te typen en daarna de letter.

Datum invoegen

Datum invoegen : SHIFT + ALT + D

Andere datumnotatie : ALT N,D,A

Andere datumnotatie:

 1. ALT, PIJL RECHTS naar tabblad Invoegen

 2. TAB naar Datum en Tijd, ENTER

Let op: Gebruik je Supernova met laptop toetsenbord, druk dan eerst CAPS LOCK + 3 en daarna pas SHIFT + ALT + D.

Harde spatie

Harde spatie : CTRL + SHIFT + SPATIE

Afdrukweergave : ALT, V, F

Afdrukweergave:

 1. ALT, PIJL RECHTS naar tabblad Beeld

 2. TAB naar Afdrukweergave, ENTER

Hard afbreekstreepje

Hard afbreekstreepje : CTRL + SHIFT + KOPPELTEKEN

Afdrukweergave : ALT, V, F

Afbeelding wijzigen

Afbeelding groter maken : SNELMENU, Grootte en positie

Tekstterugloop instellen : SNELMENU, Tekstterugloop

Positie wijzigen : SNELMENU, Grootte en positie, Positie

Naar volgende tabblad : CTRL + TAB

Spellingcontrole

Spellingcontrole tijdens typen : Op woord staan, dan SNELMENU

Spelfout zoeken en corrigeren : ALT + F7, ESC, SNELMENU

Uitlijnen alinea

Links uitlijnen : CTRL+L

Rechts uitlijnen : CTRL+R

Centreren : CTRL+E

Uitlijning controleren (Supernova)

Uitlijning controleren : SHIFT + NUMERIEK 0

Uitlijning controleren (laptop) : CTRL + CAPS LOCK + PIJL OMHOOG

Uitlijning controleren (Jaws en NVDA)

Uitlijning controleren : Insert + F

Regelafstand

Regelafstand enkel : CTRL+1

Regelafstand 1,5 regel : CTRL+5

Regelafstand dubbel : CTRL+2

Opsommingstekens

Opsommingsteken typen : STERRETJE (SHIFT + 8)

Nieuwe regel met opsommingsteken : ENTER

Nieuwe regel zonder opsommingsteken SHIFT + ENTER

Genummerde lijsten

Genummerde lijst starten : Cijfer 1, daarna een PUNT en SPATIE

Nieuwe regel in genummerde lijst : ENTER

Deel 4

Weergave voor vergroting

Weblayout activeren : ALT, V, W

Weblayout activeren : ALT, Tabblad Beeld, TAB naar Weblayout

Tekst groter weergeven : CTRL + muiswiel

Afdrukweergave activeren : CTRL + ALT + P

Volgend scherm lezen : Page Down

Weergave voor leesregels

Conceptweergave activeren : CTRL + ALT + G

Afdrukweergave activeren : CTRL + ALT + P

Dolphin cursor aan/uitzetten (desktop) : NUMERIEKE MIN

Dolphin cursor aan/uitzetten (laptop) : CAPSLOCK + Z

Naar de volgende kop : h

Naar de vorige kop : SHIFT + H

Koppenlijst : CAPSLOCK + F6, kies kop, ENTER

Virtuele cursor aan of uitzetten : INSERT + Z

Naar de volgende : kop h

Naar de vorige kop : SHIFT + H

Koppenlijst : INSERT + F6, kies kop, ENTER

Focusmodus aan of uitzetten : INSERT + SPATIE

Focusmodus uitzetten : ESCAPE

Naar de volgende kop : kop h

Naar de vorige kop : SHIFT + H

Koppen instellen

Kopniveau 1 instellen : CTRL + ALT + 1

Kopniveau 2 instellen : CTRL + ALT + 2

Kopniveau 3 instellen : CTRL + ALT + 3

Tekststijl wijzigen

Stijl van tekst wijzigen : ALT, R, S, N, SNELMENU, Kop bijwerken

Stijl van tekst wijzigen:

 1. ALT, Tabblad Start, SHIFT + TAB naar Stijlen groepsvak

 2. SNELMENU, Kop bijwerken.

Zoeken in het lint

Een lint opdracht zoeken : ALT + Q, typ je zoekwoord, PIJL OMLAAG

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave invoegen :

 1. ALT, Tabblad Verwijzingen

 2. TAB naar Inhoudsopgave, 2 keer ENTER

Inhoudsopgave invoegen :

 1. ALT + Q, typ: inhoud

 2. PIJL OMLAAG naar Inhoudsopgave

Inhoudsopgave invoegen : ALT, L, J

Inhoudskop stijl wijzigen in kop 1 : CTRL + ALT + 1

Inhoudskop stijl wijzigen in kop 2 : CTRL + ALT + 2

Naar hoofdstuk springen : In inhoudsopgave in hoofdstukregel, ENTER

Terug naar inhoudsopgave : CTRL + HOME, of SHIFT + F5 herhalen

Inhoudsopgave verwijderen

 1. ALT, tabblad verwijzingen

 2. TAB naar Inhoudsopgave, ENTER, naar Inhoudsopgave verwijderen.

Inhoudsopgave verwijderen :

1. ALT + Q, typ: inhoud

2. kies Inhoudsopgave, kies Inhoudsopgave verwijderen.

Helpfunctie

Helpfunctie starten : F1

Navigeren in zoekresultaten : TAB en SHIFT + TAB

Zoekresultaat activeren : ENTER

Terug naar zoekresultaten : BACKSPACE

Helpfunctie sluiten : CTRL + SPATIE, kies Sluiten

Paginanummering

Paginanummers invoegen :

 1. ALT, tabblad Invoegen

 2. TAB naar Paginanummer, ENTER

Paginanummers invoegen :

 1. ALT + Q, typ: pagina

 2. PIJL OMLAAG naar Paginanummers invoegen

Paginanummers verwijderen :

 1. ALT, tabblad Invoegen

 2. TAB naar Paginanummer, ENTER, Paginanummers verwijderen

Paginanummers verwijderen :

 1. ALT + Q, typ: pagina

 2. PIJL OMLAAG naar Paginanummers invoegen

 3. PIJL RECHTS en PIJL OMHOOG naar Verwijderen

Kopteksten en voetteksten

Koptekst bewerken :

 1. ALT, tabblad Invoegen

 2. TAB naar Koptekst, ENTER, Koptekst bewerken

Koptekst bewerken :

 1. ALT + Q, typ: koptekst

 2. PIJL OMLAAG naar Koptekst toevoegen

 3. PIJL RECHTS en PIJL OMHOOG naar Koptekst bewerken

Voettekst bewerken :

 1. ALT, tabblad Invoegen

 2. TAB naar Voettekst, ENTER, Voettekst bewerken

Voettekst bewerken :

 1. ALT + Q, typ: voettekst

 2. PIJL OMLAAG naar Naar voettekst

Tabel invoegen

Tabel invoegen

 1. ALT, tabblad Invoegen

 2. TAB naar TABEL, ENTER

 3. PIJL OMHOOG naar Tabel invoegen, ENTER

Tabel invoegen

 1. ALT + Q, typ: tabel

 2. PIJL OMLAAG naar Tabel invoegen

Tabelnavigatie

Binnen de cel:

Volgende of vorige letter : PIJL LINKS of RECHTS

Volgende of vorige woord : CTRL + PIJL LINKS of RECHTS

Naar andere cellen

Cel naar rechts of links : TAB of SHIFT + TAB

Cel omhoog of omlaag : PIJL OMHOOG of OMLAAG

Naar de randen van de tabel

Naar eerste cel in de rij : ALT + HOME

Naar laatste cel in de rij : ALT + END

Naar eerste cel in de kolom : ALT + PAGE UP

Naar laatste cel in de kolom : ALT + PAGE DOWN

Tabelnavigatie met Jaws en NVDA

Navigeren naar andere cellen : CTRL + ALT + PIJL toetsen

Jaws tabelmodus : Insert + SPATIE, t, gebruik de pijlen

Tabelrij toevoegen of verwijderen

Rij toevoegen : SNELMENU, Invoegen, Rijen invoegen

Rij verwijderen : SNELMENU, Cellen verwijderen, Hele rij verwijderen

Woorden tellen

Naar statusbalk : F6, met SHIFT + F6 terug naar document

Woorden tellen : F6 naar statusbalk, daarna PIJL RECHTS

Statusbalk opvragen Supernova

Statusbalk opvragen : NUMERIEK 2

Statusbalk opvragen Jaws

Statusbalk opvragen : INSERT + PAGE DOWN

Statusbalk opvragen NVDA

Statusbalk opvragen : INSERT + END of SHIFT + INSERT + END