Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

VoiceOver sneltoetsen voor Mac, uitgebreide lijst

Geplaatst op 1 juni 2023

uitgebreide lijst

Hans Segers, Koninklijke Visio

Op zoek naar toetscombinaties voor VoiceOver, de schermlezer van de Mac?

Dit document bevat een uitgebreid overzicht van de VoiceOver-commando's en -bewegingen, geordend in categorieën. De meeste commando’s zijn in alle versies van OS X of MacOS te gebruiken. VoiceOver spreekt de ENTER toets uit als ‘Return’ en de BACKSPACE toets als ‘Verwijder’.

Tip: Wil je meer leren met VoiceOver op de Mac, neem dan ook eens een kijkje bij het leerpakket Apple Mac leren van Koninklijke Visio.

Algemene commando's

De hier beschreven commando’s gebruik je voor het in- en uitschakelen van VoiceOver, het raadplegen van Help, het wijzigen van basisinstellingen en het in- en uitschakelen van functies voor commando's.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

VoiceOver in- of uitschakelen

COMMAND+F5

De VoiceOver-toetsen (CONTROL en OPTION) vergrendelen en ontgrendelen

CONTROL+OPTION+;

VoiceOver-hulpprogramma openen

CONTROL+OPTION+F8

Het Help-menu van VoiceOver openen

CONTROL+OPTION+H

VoiceOver Quick Start openen

CONTROL+OPTION+COMMAND+F8

De onlinehelp van VoiceOver openen

CONTROL+OPTION+?

Toetsenbord Help starten

CONTROL+OPTION+K

Een beschrijving horen van het onderdeel in de VoiceOver-cursor

CONTROL+OPTION+SHIFT+N

Het Commando's-menu openen

CONTROL+OPTION+H+H

Het Zoek-menu openen

CONTROL+OPTION+SHIFT+F

Een menu of Rotor sluiten, een taak stoppen of een modus verlaten

ESCAPE

VoiceOver opdracht geven de volgende toetscombinatie die je indrukt te negeren

CONTROL+OPTION+TAB

De Rotor met spraakdetailniveaus openen

CONTROL+OPTION+V

Druk vervolgens op de toets PIJL LINKS of PIJL RECHTS om de instelling te kiezen. Gebruik de toetsen PIJL OMHOOG en PIJL OMLAAG om het niveau voor de instelling te wijzigen.

Het onderdeel in de VoiceOver-cursor groter weergeven

CONTROL+OPTION+}

Het onderdeel in de VoiceOver-cursor kleiner weergeven

CONTROL+OPTION+{

De VoiceOver-cursor en het ondertitel- of braillepaneel tijdelijk verbergen of weergeven

CONTROL+OPTION+F11

Alleen het ondertitelpaneel verbergen of weergeven

CONTROL+OPTION+COMMAND+F10

Het ondertitelpaneel verkleinen, vergroten of verplaatsen

CONTROL+OPTION+SHIFT+F10

Druk nogmaals op deze toetscombinatie om door de verschillende taken te navigeren. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om het paneel te vergroten of te verkleinen of te verplaatsen. Houd de SHIFT-toets ingedrukt terwijl je op de pijltoetsen drukt om het paneel in kleinere stappen te verplaatsen.

Alleen het braillepaneel verbergen of weergeven

CONTROL+OPTION+COMMAND+F9

Het braillepaneel verkleinen, vergroten of verplaatsen

CONTROL+OPTION+SHIFT+F9

Druk nogmaals op deze toetscombinatie om door de verschillende taken te navigeren. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om het paneel te vergroten of te verkleinen of te verplaatsen. Houd de SHIFT-toets ingedrukt terwijl je op de pijltoetsen drukt om het paneel in kleinere stappen te verplaatsen.

Visuele onderdelen naast elkaar plaatsen (het scherm gedimd weergeven, het ondertitel- of braillepaneel markeren, en het onderdeel in de VoiceOver-cursor in het midden van het scherm weergeven).

CONTROL+OPTION+F10

Druk nogmaals op deze toetscombinatie om terug te keren naar de normale weergave.

De numblok-commando's in- of uitschakelen

CONTROL+OPTION+Clear (De Clear toets zit boven het cijfer zeven op het numerieke blok)

De toetsenbordcommando's in- of uitschakelen

CONTROL+OPTION+SHIFT+K

De Trackpad commando's in- of uitschakelen

Druk de CONTROL+OPTION-toetsen in (CONTROL+OPTION) terwijl je met twee vingers een draaiende beweging naar rechts (inschakelen) of links (uitschakelen) op het Trackpad maakt.

Het scherm zwart maken (schermgordijn Aan of Uit)

CONTROL+OPTION+SHIFT+F11

De spraakinstellingen beluisteren (snelheid, toonhoogte, volume, intonatie, stem)

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+PIJL RECHTS of PIJL LINKS

De huidige spraakinstelling wijzigen (snelheid, toonhoogte, volume, intonatie, stem)

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG

De muisknop indrukken en loslaten

CONTROL+OPTION+SHIFT+SPATIE

Rotor bedienen

CONTROL+OPTION+COMMAND+PIJL RECHTS of LINKS

Snelnavigatie: PIJL OMHOOG+PIJL RECHTS of LINKS

Snelnavigatie Aan- en Uitzetten

Gelijktijdig indrukken PIJL LINKS+PIJL RECHTS

Interactiecommando's

Met interactiecommando’s kun je interactief werken met onderdelen op het scherm.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

Werken met een onderdeel (Werken Met)

CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS

Werken met een onderdeel beëindigen (Stop Werken Met)

CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMHOOG

Snelnavigatie: PIJL OMLAAG+PIJL LINKS

De standaardhandeling voor het onderdeel in de VoiceOver-cursor uitvoeren

CONTROL+OPTION+SPATIE

Snelnavigatie: tegelijkertijd indrukken PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG

Een menu- of lijstonderdeel selecteren

CONTROL+OPTION+RETURN

Meerdere onderdelen selecteren

CONTROL+OPTION+COMMAND+SPATIE

Schakel het volgen van de cursor uit wanneer je dit commando wilt gebruiken.

Voor het slepen van een onderdeel van de ene locatie naar een andere locatie (De muisknop blijvend ingedrukt houden tijdens het slepen)

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+SPATIE

Klikken op het onderdeel onder de muiscursor

CONTROL+OPTION+SHIFT+SPATIE

Druk deze toetscombinatie eenmaal in voor een enkele muisklik en tweemaal voor een dubbele klik.

Een onderdeel met een driehoekje ervoor uit- of samenvouwen (Venstermenu knop)

CONTROL+OPTION+\

Snelnavigatie: tegelijkertijd indrukken PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG

Een rij in een tabel lezen

CONTROL+OPTION+R

Een kolom in een tabel lezen

CONTROL+OPTION+C+C

De kolomkop in een tabel lezen

CONTROL+OPTION+C

Rij- en kolomnummers in een tabel lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+T

Een kolom in een tabel sorteren

CONTROL+OPTION+|

Werken met schuifbalken

CONTROL+OPTION+SHIFT+S

Gebruik vervolgens de pijltoetsen om omhoog of omlaag of van links naar rechts te scrollen. Gebruik PAGE UP en PAGE DOWN om verticaal met één pagina tegelijk te scrollen. Gebruik SHIFT+PAGE UP en SHIFT+PAGE DOWN om horizontaal met één pagina tegelijk te scrollen.

De grootte van een venster of object wijzigen

CONTROL+OPTION+~

Een venster of object verplaatsen

CONTROL+OPTION+`

Gebruik vervolgens de pijltoetsen om het venster te verplaatsen. Houd de SHIFT-toets ingedrukt terwijl je op de pijltoetsen drukt om het venster in kleinere stappen te verplaatsen.

Stoppen met scrollen of aanpassen van grootte

ESCAPE

Navigatiecommando's

Met deze commando’s kun je in het scherm en in vensters navigeren en het volgen van de cursor regelen.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

Naar boven gaan

CONTROL+OPTION+PIJL OMHOOG

Snelnavigatie: PIJL OMHOOG

Naar beneden gaan

CONTROL+OPTION+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: PIJL OMLAAG

Vorige

CONTROL+OPTION+PIJL LINKS

Snelnavigatie: PIJL LINKS

Volgende

CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS

Snelnavigatie: PIJL RECHTS

Naar de bovenkant van het zichtbare gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt

CONTROL+OPTION+HOME

Op toetsenborden zonder HOME toets; CONTROL+OPTION+Fn+PIJL LINKS

Naar de onderkant van het zichtbare gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt

CONTROL+OPTION+END

Op toetsenborden zonder END toets; CONTROL+OPTION+Fn+PIJL RECHTS

Naar de bovenkant van het gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt en zo nodig scrollen

CONTROL+OPTION+SHIFT+HOME

Op toetsenborden zonder HOME toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL LINKS.

Naar de onderkant van het gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt en zo nodig scrollen

CONTROL+OPTION+SHIFT+END

Op toetsenborden zonder END toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL RECHTS.

Naar de bovenkant van een venster, het eerste onderdeel in het Dock of het eerste onderdeel op het bureaublad gaan, afhankelijk van je locatie

CONTROL+OPTION+COMMAND+HOME

Op toetsenborden zonder HOME knop; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL LINKS.

Naar de rechterbenedenhoek van een venster, het laatste onderdeel in het Dock of het laatste onderdeel op het bureaublad gaan, afhankelijk van je locatie

CONTROL+OPTION+COMMAND+END

Op toetsenborden zonder END knop; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL RECHTS.

Het venster met de VoiceOver-cursor naar de voorgrond halen en activeren

CONTROL+OPTION+SHIFT+F2

Het venster met de VoiceOver-cursor sluiten

CONTROL+OPTION+COMMAND+F2

De onderdeelkiezer openen

CONTROL+OPTION+I

Naar het Dock gaan

CONTROL+OPTION+D

Naar het bureaublad gaan

CONTROL+OPTION+SHIFT+D

Naar de menubalk gaan

CONTROL+OPTION+M

Naar het eerste statusmenu in de menubalk gaan

CONTROL+OPTION+M+M

Het Spotlight Zoekvenster weergeven

COMMAND+SPATIE

Een Snelmenu weergeven

CONTROL+OPTION+SHIFT+M

Naar een gekoppeld onderdeel springen (Jump). Bijvoorbeeld van een e-mailbericht in de postbus 'Inkomend' naar de berichttekst

CONTROL+OPTION+J

De in VoiceOver-hulpprogramma geselecteerde opties voor het volgen van de cursor tijdelijk uit- of inschakelen

Met dit commando worden de instellingen in VoiceOver-hulpprogramma niet gewijzigd.

CONTROL+OPTION+SHIFT+F3

De VoiceOver-cursor naar de toetsenbordfocus verplaatsen

CONTROL+OPTION+SHIFT+F4

De toetsenbordfocus naar de VoiceOver-cursor verplaatsen

CONTROL+OPTION+COMMAND+F4

De VoiceOver-cursor naar de muiscursor verplaatsen

CONTROL+OPTION+SHIFT+F5

De muiscursor naar de VoiceOver-cursor verplaatsen

CONTROL+OPTION+COMMAND+F5

Commando voor snel schakelen (in combinatie te gebruiken met de volgende vier commando's)

CONTROL+OPTION+SHIFT+J

Naar de rand van een gebied springen

CONTROL+OPTION+SHIFT+pijltoetsen

Naar de zichtbare rand van een gebied springen

CONTROL+OPTION+pijltoetsen

Naar het gebied springen vóór een horizontale of verticale splitter

CONTROL+OPTION+[

Naar het gebied springen na een horizontale of verticale splitter

CONTROL+OPTION+]

Tekst zoeken

CONTROL+OPTION+F

Bij het zoeken naar tekst door de zoekgeschiedenis bladeren

CONTROL+OPTION+PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG

In de richting van de pijltoets navigeren, indien nodig met terugloop

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+pijltoetsen

Een Hotspot instellen of verwijderen

CONTROL+OPTION+SHIFT+[cijfertoets]

De Hotspot-kiezer openen

CONTROL+OPTION+[cijfertoets]+[cijfertoets]

Naar een Hotspot springen

CONTROL+OPTION+[cijfertoets]

Een beschrijving van een Hotspot horen

CONTROL+OPTION+COMMAND+[cijfertoets]

Een Hotspot controleren

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+[cijfertoets]

Terugspringen naar een bovenliggende map

CONTROL+OPTION+COMMAND+\

Richting commando's

Met deze commando’s kun je horen waar de cursors zich bevinden en wat er geopend is op het scherm.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

Het programmaoverzicht horen

CONTROL+OPTION+F1

De programmakiezer openen

CONTROL+OPTION+F1+F1

Het vensteroverzicht horen

CONTROL+OPTION+F2

De vensterkiezer openen

CONTROL+OPTION+F2+F2

Een beschrijving horen van het onderdeel in de VoiceOver-cursor

CONTROL+OPTION+F3

De grootte van het onderdeel in de VoiceOver-cursor beschrijven

CONTROL+OPTION+COMMAND+F3

De positie van het onderdeel in de VoiceOver-cursor beschrijven

CONTROL+OPTION+COMMAND+F3+F3

Een beschrijving horen van het onderdeel met de toetsenbordfocus

CONTROL+OPTION+F4

Een beschrijving horen van de locatie van het invoegpunt (vanuit de linkerbovenhoek van het scherm)

CONTROL+OPTION+F4+F4

Een beschrijving horen van het onderdeel onder de muiscursor

CONTROL+OPTION+F5

Een beschrijving horen van de locatie van de muis, in x- en y-coördinaten (vanuit de linkerbovenhoek van het scherm)

CONTROL+OPTION+F5+F5

Een beschrijving van de locatie van de muis horen (vanuit de linkerbovenhoek van het scherm)

CONTROL+OPTION+F5+F5+F5

Een beschrijving van het geselecteerde onderdeel horen

CONTROL+OPTION+F6

Alles in de VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+A

Alle zichtbare tekst in het venster, in het Dock of op het bureaublad lezen, afhankelijk van uw locatie

CONTROL+OPTION+SHIFT+W

De laatst uitgesproken zin herhalen

CONTROL+OPTION+Z

De laatst uitgesproken zin naar het klembord kopiëren

CONTROL+OPTION+SHIFT+C

De laatst uitgesproken zin en het crash-logbestand bewaren in een bestand op het bureaublad als hulpmiddel bij het oplossen van problemen

CONTROL+OPTION+SHIFT+Z

Zoekcommando's

Met deze zoekcommando’s kun je zoeken naar tekstkenmerken, afbeeldingen, regelaars en andere onderdelen in tekstdocumenten en op webpagina's.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

Zoeken

CONTROL+OPTION+F

De volgende locatie zoeken waar de zoektekst voorkomt

CONTROL+OPTION+G

De vorige locatie zoeken waar de zoektekst voorkomt

CONTROL+OPTION+SHIFT+G

De volgende lijst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+X

De vorige lijst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+X

De volgende vette tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+B

De vorige vette tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+B

De volgende stijlwijziging zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+C

De vorige stijlwijziging zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+C

De volgende cursieve tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+I

De vorige cursieve tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+I

De volgende kleurwijziging zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+K

De vorige kleurwijziging zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+K

De volgende lettertypewijziging zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+O

De vorige lettertypewijziging zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+O

De volgende tabel zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+T

Snelnavigatie: Rotor op Tabel; Druk PIJL RECHTS

De vorige tabel zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+T

Snelnavigatie: Rotor op Tabel; Druk PIJL LINKS

De volgende onderstreepte tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+U

De vorige onderstreepte tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+U

De volgende regelaar zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+J

De vorige regelaar zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+J

Het volgende afwijkende onderdeel zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+D

Het vorige afwijkende onderdeel zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+D

Het volgende onderdeel zoeken dat van hetzelfde type is als het huidige onderdeel

CONTROL+OPTION+COMMAND+S

Het vorige onderdeel zoeken dat van hetzelfde type is als het huidige onderdeel

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+S

De volgende afbeelding zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+G

De vorige afbeelding zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+G

De volgende kop zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+H

Snelnavigatie: Rotor op Koppen; Druk PIJL RECHTS

De vorige kop zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+H

Snelnavigatie: Rotor op Koppen; Druk PIJL LINKS

De volgende koppeling zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+L

Snelnavigatie: Rotor op Koppelingen; Druk PIJL RECHTS

De vorige koppeling zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+L

Snelnavigatie: Rotor op Koppelingen; Druk PIJL LINKS

De volgende kop op hetzelfde niveau zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+M

De vorige kop op hetzelfde niveau zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+M

De volgende platte tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+P

De vorige platte tekst zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+P

De volgende bezochte koppeling zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+V

De vorige bezochte koppeling zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+V

De volgende spelfout zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+E

De vorige spelfout zoeken

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+E

Tekst commando's

Met deze commando’s kun je tekst en tabellen lezen en wijzigen. In de meeste gevallen kun je deze commando's pas gebruiken als je werkt met tekst in een tekstgebied.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

Alle tekst lezen vanaf de VoiceOver-cursor tot het einde van de tekst

CONTROL+OPTION+A

Alle tekst in de VoiceOver-cursor selecteren

CONTROL+OPTION+SHIFT+A

Tekstselectie in een tekstveld starten en stoppen (de toetsenbordcursor en de VoiceOver-cursor moeten elkaar volgen)

CONTROL+OPTION+RETURN (RETURN wordt ook wel ENTER genoemd)

Tekstkenmerken oplezen

CONTROL+OPTION+T

Een Hotspot toevoegen in tekst

CONTROL+OPTION+SHIFT+[cijfertoets]

In tekst naar een Hotspot springen

CONTROL+OPTION+[cijfertoets]

Alinea in VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+P

Volgende alinea lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+PAGE DOWN

Op toetsenborden zonder PAGE DOWN toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: Rotor op Alinea; Druk PIJL OMLAAG

Vorige alinea lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+PAGE UP

Op toetsenborden zonder PAGE UP toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL OMHOOG

Snelnavigatie: Rotor op Alinea; Druk PIJL OMHOOG

Zin in VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+S

Volgende zin lezen

CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE DOWN

Op toetsenborden zonder PAGE DOWN toets; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL OMLAAG

Vorige zin lezen

CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE UP

Op toetsenborden zonder PAGE UP toets; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL OMHOOG

Regel in VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+L

Volgende regel lezen

CONTROL+OPTION+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: Rotor op Navigatie; Druk PIJL OMLAAG

Vorige regel lezen

CONTROL+OPTION+PIJL OMHOOG

Snelnavigatie: Rotor op Navigatie; Druk PIJL OMHOOG

Woord in VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+W

Druk tweemaal op deze toetscombinatie om het woord te laten spellen. Druk een derde keer om het woord volgens het telefoonalfabet te laten spellen.

Volgende woord lezen

CONTROL+OPTION+PIJL RECHTS

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL RECHTS

Vorige woord lezen

CONTROL+OPTION+PIJL LINKS

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL LINKS

Teken in VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+C

Druk tweemaal op deze toetscombinatie om het teken volgens het telefoonalfabet te laten uitspreken.

Volgende teken lezen

Snelnavigatie: Rotor op Tekens; Druk PIJL OMLAAG

CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL RECHTS

Vorige teken lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL LINKS

Snelnavigatie: Rotor op Tekens; Druk PIJL OMHOOG

Naar eerste zichtbare woord gaan

CONTROL+OPTION+HOME

Druk op een draagbare computer op CONTROL+OPTION+Fn+PIJL LINKS.

Naar laatste zichtbare woord gaan

CONTROL+OPTION+END

Druk op een draagbare computer op CONTROL+OPTION+Fn+PIJL RECHTS.

Naar begin van tekst gaan en zo nodig scrollen

CONTROL+OPTION+SHIFT+HOME

Op toetsenborden zonder HOME toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL LINKS.

Naar einde van tekst gaan en zo nodig scrollen

CONTROL+OPTION+SHIFT+END

Op toetsenborden zonder HOME toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL RECHTS.

Een nieuwe TABstop toevoegen (in Teksteditor, maar alleen als de VoiceOver-cursor bij een tabstop op de liniaal staat)

CONTROL+OPTION+SPATIE

De huidige TABstop verwijderen (in Teksteditor, maar alleen als de VoiceOver-cursor bij een tabstop op de liniaal staat)

CONTROL+OPTION+DELETE

Een TABstop selecteren (in Teksteditor, maar alleen als de VoiceOver-cursor bij een tabstop op de liniaal staat)

CONTROL+OPTION+SHIFT+PIJL OMLAAG

Gebruik vervolgens PIJL LINKS of PIJL RECHTS om de tabstop te verplaatsen.

Het huidige woord en teken in de VoiceOver-cursor lezen

CONTROL+OPTION+F3

Het totale aantal regels en het aantal zichtbare regels in een document lezen

CONTROL+OPTION+F3+F3

Web commando's

Met web commando’s kun je navigeren naar webpagina's en werken met onderdelen op pagina's.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Sneltoets

Naar de volgende kolom gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+Y

Naar de vorige kolom gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+Y

Naar het volgende frame gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+F

Naar het vorige frame gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+F

Naar de volgende automatische Webspot gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+N

Snelnavigatie: Rotor op Automatische Webspots; Druk PIJL OMLAAG

Naar de vorige automatische Webspot gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+N

Snelnavigatie: Rotor op Automatische Webspots; Druk PIJL OMHOOG

Naar de volgende Webspot gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+]

Snelnavigatie: Rotor op Webspots; Druk PIJL OMLAAG

Naar de vorige Webspot gaan

CONTROL+OPTION+COMMAND+[

Snelnavigatie: Rotor op Webspots; Druk PIJL OMHOOG

De Webonderdeelrotor openen

CONTROL+OPTION+U

De webpagina vanaf de huidige locatie tot het einde lezen

CONTROL+OPTION+A

De webpagina vanaf het begin tot de huidige locatie lezen

CONTROL+OPTION+B

Het adres van een koppeling (URL) lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+U

De volgende zin lezen

CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE DOWN

Op toetsenborden zonder PAGE DOWN toets; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL OMLAAG

De vorige zin lezen

CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE UP

Op toetsenborden zonder PAGE UP toets; CONTROL+OPTION+SHIFT+Fn+PIJL OMHOOG

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL OMHOOG

Statistieken van de webpagina lezen

CONTROL+OPTION++ SHIFT+I

Een Webspot verwijderen

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+{

Een Webspot instellen

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+}

De ideale plaats instellen

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+}+}

Het groeperen van onderdelen in een tabel in- of uitschakelen

CONTROL+OPTION+=

Trackpad standaard VoiceOver bewegingen

Als je met een Multi-Touch-Trackpad werkt, kun je VoiceOver-bewegingen gebruiken. VoiceOver bevat een set standaardbewegingen om door de onderdelen op het scherm te navigeren en ermee te werken. Je kunt deze set bewegingen niet aanpassen.

Opmerking

  • Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Actie

Beweging

Algemeen

De Trackpad commando's en VoiceOver-bewegingen inschakelen

CONTROL+OPTION+ twee vingers rechtsom draaien

De Trackpad commando's en VoiceOver-bewegingen uitschakelen

CONTROL+OPTION+ twee vingers linksom draaien

Het schermgordijn in- of uitschakelen

Met drie vingers driemaal tikken

De spraakfunctie van VoiceOver in- of uitschakelen

Met drie vingers tweemaal tikken

De VoiceOver-cursor in een horizontale of verticale lijn dwingen wanneer je een vinger over het Trackpad sleept

De SHIFT-toets ingedrukt houden en een vinger horizontaal of verticaal slepen

De VoiceOver-cursor bij het volgende onderdeel plaatsen

Snel naar rechts bewegen

De VoiceOver-cursor bij het vorige onderdeel plaatsen

Snel naar links bewegen

Inhoud of de scrolbalk verplaatsen (afhankelijk van de instelling van de Trackpad commando's)

Drie vingers snel in een willekeurige richting bewegen

Naar het Dock gaan

Met deze beweging wordt de VoiceOver-cursor naar het Dock verplaatst, ongeacht de positie van het Dock op het scherm

Naar de menubalk gaan

Met twee vingers dubbel tikken bij de bovenrand van het Trackpad

De programmakiezer openen

Met twee vingers dubbel tikken aan de linkerkant van het Trackpad

De vensterkiezer openen

Met twee vingers dubbel tikken aan de rechterkant van het Trackpad

Naar een ander gebied van het huidige programma springen

Op de CONTROL-toets drukken en tegelijkertijd met één vinger het Trackpad aanraken

Interactie

Het onderdeel in de VoiceOver-cursor uitspreken of, als er geen onderdeel in de cursor staat, een geluidssignaal laten klinken om een leeg gebied aan te geven.

Aanraken (tikken of slepen)

Een onderdeel selecteren

Ergens op het Trackpad dubbel tikken

U kunt ook in twee keer dubbel tikken (eerst met één vinger het Trackpad aanraken en dan met een andere vinger op het Trackpad tikken)

Beginnen te werken met een onderdeel in de VoiceOver-cursor

Twee vingers snel naar rechts bewegen

Het werken met een onderdeel in de VoiceOver-cursor beëindigen

Twee vingers snel naar links bewegen

Eén pagina omhoog of omlaag scrollen

Drie vingers snel omhoog of omlaag bewegen

Een menu sluiten zonder een keuze te maken

Met twee vingers heen en weer zigzaggen

De waarde van een schuifknop, stappenregelaar, splitter of andere regelaar verhogen of verlagen

Snel omhoog (verhogen) of snel omlaag bewegen (verlagen)

Tekst

De huidige pagina lezen, vanaf het begin

Twee vingers snel omhoog bewegen

De webpagina lezen vanaf de VoiceOver-cursor tot het einde van de pagina

Twee vingers snel omlaag bewegen

Het spreken onderbreken of hervatten

Met twee vingers tikken

Een beschrijving horen van het onderdeel in de VoiceOver-cursor

Met drie vingers tikken

De manier wijzigen waarop VoiceOver tekst leest (per woord, regel, zin of alinea)

Op de COMMAND-toets drukken en tegelijkertijd met één vinger het Trackpad aanraken

Rotor

De Rotorinstellingen wijzigen

Met twee vingers een draaiende beweging maken

Op basis van de Rotorinstelling naar het vorige onderdeel gaan

Snel omhoog bewegen

Op basis van de Rotorinstelling naar het volgende onderdeel gaan

Snel omlaag bewegen

Commando’s toewijzen

Als je andere bewegingen wilt aanpassen door er VoiceOver-commando's aan toe te wijzen, gebruik je Trackpad commando's.

VoiceOver-commando's toewijzen aan bewegingen

Als je wilt weten wat een bepaalde beweging betekent, druk je op CONTROL+OPTION+K om Toetsenbord Help te starten. Maak vervolgens de beweging op het Trackpad en luister naar de beschrijving.

Informatie over toetsen, toetscombinaties en bewegingen

Nieuwe en gewijzigde VoiceOver-commando's vanaf Mac OS X 10.6

VoiceOver vanaf Mac OS X 10.6 bevat een aantal nieuwe en gewijzigde commando's.

Opmerking

Als je een toetsenbord met een Fn-toets hebt, druk je op de Fn-toets wanneer je wordt gevraagd op een functietoets te drukken.

Taak

COMMANDO

Nieuw

Toetsenbordcommando's in- of uitschakelen

CONTROL+OPTION+SHIFT+K

De locatie van het invoegpunt uitspreken

CONTROL+OPTION+F4+F4

Het groeperen van onderdelen in een tabel in- of uitschakelen

CONTROL+OPTION+=

De VoiceOver-cursor bij de volgende kolom plaatsen (alleen wanneer onderdelen niet zijn gegroepeerd in tabellen)

CONTROL+OPTION+COMMAND+Y

De VoiceOver-cursor bij de vorige kolom plaatsen (alleen wanneer onderdelen niet zijn gegroepeerd in tabellen)

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+Y

Volgende automatische Webspot

CONTROL+OPTION+COMMAND+N

Snelnavigatie: Rotor op Automatische Webspots; Druk PIJL OMLAAG

Vorige automatische Webspot

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+N

Snelnavigatie: Rotor op Automatische Webspots; Druk PIJL OMHOOG

Volgende Webspot

CONTROL+OPTION+COMMAND+]

Snelnavigatie: Rotor op Webspots; Druk PIJL OMLAAG

Vorige Webspot

CONTROL+OPTION+COMMAND+[

Snelnavigatie: Rotor op Webspots; Druk PIJL OMHOOG

Webspot verwijderen

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+{

Webspot instellen

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+}

Ideale plaats instellen

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+}+}

Volgende spelfout

CONTROL+OPTION+COMMAND+E

Vorige spelfout

CONTROL+OPTION+COMMAND+SHIFT+E

Volgende zin

CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE DOWN

Op toetsenborden zonder PAGE DOWN toets; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL OMLAAG

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL OMLAAG

Vorige zin (in documenten en op webpagina's)

CONTROL+OPTION+COMMAND+PAGE UP

Op toetsenborden zonder PAGE UP toets; CONTROL+OPTION+COMMAND+Fn+PIJL OMHOOG

Snelnavigatie: Rotor op Zinnen; Druk PIJL OMHOOG

Volgende pagina (alleen in documenten)

CONTROL+OPTION+PAGE DOWN

Op toetsenborden zonder PAGE DOWN toets; CONTROL+OPTION+Fn+PIJL OMLAAG

Vorige pagina (alleen in documenten)

CONTROL+OPTION+PAGE UP

Op toetsenborden zonder PAGE UP toets; CONTROL+OPTION+Fn+PIJL PIJL OMHOOG

De grootte van het onderdeel in de VoiceOver-cursor

CONTROL+OPTION+COMMAND+F3

De positie van het onderdeel in de VoiceOver-cursor

CONTROL+OPTION+COMMAND+F3+F3

Statistieken van de webpagina lezen

CONTROL+OPTION++ SHIFT+I

De helpinfo van een onderdeel lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+H

De VoiceOver-hint van een onderdeel lezen

CONTROL+OPTION+SHIFT+N

De webonderdeelrotor openen

CONTROL+OPTION+U

De Hotspot-kiezer openen

CONTROL+OPTION+[cijfertoets]+[cijfertoets]

Een onderdeel van de grafische interface verplaatsen

CONTROL+OPTION+COMMAND+'

Menu openen voor aanpassen van de grootte van een onderdeel van de grafische interface

CONTROL+OPTION+COMMAND+~

Gewijzigd

De onlinehelp van VoiceOver openen

CONTROL+OPTION+?

Het COMMANDo's Help-menu openen

CONTROL+OPTION+H+H

Als je met een Multi-Touch-Trackpad werkt, kun je VoiceOver-bewegingen gebruiken. Je kunt standaardbewegingen van VoiceOver gebruiken, die je niet kunt wijzigen, en andere bewegingen, die je kunt aanpassen door er VoiceOver-commando's aan toe te wijzen.

Informatie over VoiceOver-bewegingen

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org