Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Ondersteuning van Visio bij de WIA-procedure

Geplaatst op 18 april 2023

Sara Meijs

Adviseur Arbeid bij Visio Zicht op Werk, onderdeel van Koninklijke Visio

Professional en client voeren aan tafel een
gesprek

Ben je bijna twee jaar ziek door problemen met het zien als gevolg van oogklachten of niet-aangeboren hersenletsel?

Als je langdurig ziek bent kun je te maken krijgen met verlies van inkomen doordat je voor langere tijd niet of niet volledig kunt werken. Een WIA-uitkering van het UWV biedt dan een vangnet waarmee je een periode kunt overbruggen. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

 • De WGA-uitkering voor als je nu of in de toekomst nog wel geheel of gedeeltelijk) kunt werken.

 • De IVA-uitkering voor als je niet of bijna niet meer kunt werken.

Als je bijna 104 weken ziek bent kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Hoe verloopt deze procedure? Wat kun je als werknemer tijdens de gesprekken met het UWV verwachten en hoe geef je uitleg over je visuele problemen? Visio Zicht op Werk (VZoW) biedt ondersteuning bij de WIA-procedure aan jou als werknemer, je werkgever en het UWV. In dit artikel kun je al antwoord vinden op veelgestelde vragen.

Hoe verloopt de WIA-procedure?

Als je bijna 104 weken ziek bent kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Hierover krijg je na anderhalf jaar ziekte een brief van het UWV. Het is belangrijk dat je de WIA-uitkering tijdig aanvraagt, als laatste in de 91e week dat je ziek bent. Je zult dan, uiterlijk één dag nadat je de WIA-uitkering hebt aangevraagd ook jouw medisch dossier aangetekend moeten versturen naar het UWV. Je werkgever zorgt voor het aanleveren van een volledig re-integratieverslag en verstrekt je daarvan een kopie.

Als het UWV aan de hand van jouw aanvraag concludeert dat jij en je werkgever voldoende aan re-integratie inspanningen hebben gedaan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Hij bespreekt je klachten met je en wat je wel of niet kunt. Als dit nodig is verricht hij lichamelijk onderzoek en beoordeelt of je klachten tijdelijk of blijvend zijn. Vaak vraagt de verzekeringsarts ook naar je dagelijkse bezigheden of hobby’s.

Nadat je bij de verzekeringsarts bent geweest volgt er een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. De mogelijkheden en beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld worden meegenomen in het onderzoek van de arbeidsdeskundige. Hij bepaalt welk soort werk je, ondanks je beperking(-en), nog kunt doen. En wat dit betekent voor je mate van arbeidsongeschiktheid. Als je mate van arbeidsongeschiktheid minstens 35% is heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid die voor jou geldt wordt bepaald door het verschil tussen het loon dat je ondanks je beperking(-en) theoretisch nog kunt verdienen en het loon dat je verdiende voordat je ziek werd.

Nadat je bij de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bent geweest stuurt het UWV jou en je werkgever een beschikking met hun oordeel over de mate van je arbeidsongeschiktheid. Er kan een WGA-uitkering of IVA-uitkering aan je toegekend worden. Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden heb je géén recht op een uitkering vanuit de WIA.

Welke vragen kan de verzekeringsarts stellen?

Hieronder lees je elf voorbeelden van vragen die de verzekeringsarts je mogelijk zou kunnen stellen:

 1. Waarom is werken voor u op dit moment niet mogelijk?

 2. Wat voor klachten heeft u op dit moment? Benoem alle klachten die u hebt, ook als deze niet visueel van aard zijn.

 3. Hoe belemmeren uw klachten u in uw werksituatie en dagelijks functioneren?

 4. Wat zijn uw dagelijkse activiteiten? Benoem wat u moeite kost.

 5. Wat voor activiteiten heeft u gisteren en afgelopen week gedaan?

 6. Hoe laat staat u op en hoe laat gaat u ontbijten?

 7. Wat doet u tussen het ontbijt en de lunch?

 8. Hoe ziet uw dagbesteding er uit vanaf de lunch tot het avondeten?

 9. Doet u zelf het huishouden? Maak duidelijk wat u wel doet en wat niet. En waarom u dit niet doet of kunt.

 10. Wat zijn uw hobby’s en kunt u deze uitoefenen?

 11. Heeft u gedurende de dag rustmomenten nodig?

Het is belangrijk dat je je antwoorden uitgebreid toelicht en nuanceert, zodat de verzekeringsarts een goed beeld krijgt van jouw gezondheidssituatie.

Welke begeleiding biedt Visio Zicht op Werk bij de WIA-procedure?

De adviseur Arbeid van Visio Zicht op Werk kan je gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV met je voorbereiden. Hij of zij bespreekt met je wat je tijdens de gesprekken kunt verwachten en hoe je uitleg kunt geven over je beperking. Als je dit wenst kun je deze gesprekken ook samen oefenen.

Daarna begeleidt de adviseur arbeid je tijdens de daadwerkelijke gesprekken bij het UWV. Hij kan extra informatie geven over je visuele beperking en kan je verhaal waar nodig verder aanvullen. Zo krijgen de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige de juiste informatie voor de beoordeling. Onze ervaring is dat de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige de bijdrage van een adviseur arbeid van Visio tijdens het gesprek waardevol vinden.

De kosten voor begeleiding bij de WIA-procedure komen voor rekening van je werkgever. VZoW zal hiervoor een offerte, gericht aan je werkgever, opstellen. Na goedkeuring hierop start VZoW de begeleiding bij de WIA-procedure op.

Vaak ben je, voorafgaand aan de WIA-procedure, al bekend bij VZoW. Als dit niet het geval is dan zijn er allereerst een intake arbeid en een Visueel Basis Onderzoek (VBO) nodig. Afhankelijk van jouw situatie worden hierna bij Visio mogelijk ook nog andere onderzoeken ingezet. Voor genoemde onderzoeken ontvangt je werkgever een offerte.

Heb je vragen?

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de adviseur arbeid. Een verwijzing is niet nodig. Mail naar visiozichtopwerk@visio.org of bel naar 088-585 85 85.