Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Mac Finder leren 2 - Kopieren, verplaatsen, verwijderen

Geplaatst op 1 april 2023

Hans Segers, Koninklijke Visio

Finder logo

Ben je slechtziend of blind en wil je Finder op de Mac leren? In deze module uit de serie Apple Mac leren leer je hoe je met VoiceOver je bestanden, mappen en de prullenmand kunt beheren.

We gaan er van uit dat je de basishandelingen van VoiceOver beheerst.

Uitgangspunt in alle teksten is dat Snelnavigatie Aan staat, en de Rotor op Navigatie staat, tenzij anders aangegeven.

De hier beschreven werkwijze is geschreven voor MacOS Ventura maar zal grotendeels ook in voorgaande versies werken.

Aandachtspunt

 • Werken Met, wordt in nieuwere MacOS versies uitgesproken als In.

 • Stop Werken Met, wordt in nieuwere versies MacOS uitgesproken als Onvoldoende.

Finder is de Verkenner van de Mac waarmee je bestanden kunt beheren. Finder is het Hoofdprogramma van de Mac en is daarom altijd actief. Je kan Finder dus niet afsluiten met COMMAND+Q. Je kan alleen een Finder venster sluiten met COMMAND+W.

1. Hoe kan ik op de Mac een bestand openen?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten.

 7. Je zit nu in de Browser, zo niet navigeer er dan naartoe en druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met).

 8. Ga, indien nodig, met de pijltoetsen naar de map waar het bestand staat dat je wil openen.

 9. Ga met PIJL RECHTS de map in.

 10. Ga met PIJL OMLAAG naar het bestand dat je wil openen.

 11. Open het bestand met PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG. Je kan ook COMMAND+PIJL OMLAAG of het VoiceOver commando CONTROL+OPTION+SPATIE gebruiken.

Opmerking

 • Wanneer je in een Browservenster staat is dit al geopend. Toch meldt VoiceOver dat je het nog moet openen (Werken Met).

2. Hoe kan ik in Finder meerdere aaneengesloten bestanden selecteren?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten. VoiceOver meldt dat je in een Browser staat. Het venster is al geopend.

 7. Ga, indien nodig, met de pijltoetsen naar de map waar de bestanden staan die je wil selecteren.

 8. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 9. Ga met PIJL OMLAAG naar het eerste bestand dat je wil selecteren.

 10. Druk SHIFT+CONTROL in en breid de selectie aaneengesloten bestanden uit met PIJL OMLAAG.

Opmerking

 • Als Snelnavigatie Uit staat: Druk de SHIFT-toets in en breid de selectie aaneengesloten bestanden uit met PIJL OMLAAG.

 • Als Snelnavigatie Aan staat: Druk SHIFT+OPTION+PIJL OMLAAG om vanaf eerst geselecteerde tot laatste in de lijst of map te selecteren.

3. Hoe kan ik in Finder meerdere niet aaneengesloten bestanden selecteren?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten. VoiceOver meldt dat je in een Browser staat. Het venster is al geopend.

 7. Ga, indien nodig, met de PIJL toetsen naar de map waar de bestanden staan die je wil selecteren.

 8. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 9. Ga met PIJL OMLAAG naar het eerste bestand dat je wil selecteren.

 10. Druk CONTROL+OPTION+COMMAND+ENTER om ‘Selecteer mode’ te starten.

 11. Ga met CONTROL+OPTION+PIJL OMLAAG naar het volgende bestand dat je wil selecteren.

 12. Druk CONTROL+OPTION+COMMAND+ENTER om het bestand aan de selectie toe te voegen. VoiceOver meldt het aantal geselecteerde bestanden.

 13. Herhaal stap 11 en 12 voor alle te selecteren bestanden. Nu kun je kopiëren, knippen, plakken enzovoorts.

 14. Eventueel selectie van onderdeel opheffen, druk CONTROL+OPTION+ENTER.

4. Hoe kan ik op de Mac bestanden kopiëren en plakken?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten. VoiceOver meldt dat je in een Browser staat. Het venster is al geopend.

 7. Ga, indien nodig, met de PIJL toetsen naar de map waar het bestand staat dat je wil kopiëren.

 8. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 9. Ga met PIJL OMLAAG naar het bestand dat je wil kopiëren.

 10. Druk COMMAND+C om het bestand te kopiëren.

 11. Ga met de pijltoetsen naar de map waar je een kopie van het bestand wil plakken.

 12. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 13. Druk COMMAND+V om het bestand in de map te plakken.

Opmerking

 • Als je op een map een bestand plakt, wordt het bestand in de map geplaatst.

5. Hoe kan ik op de Mac bestanden verplaatsen?

Verplaatsen van bestanden gaat anders dan in Windows.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten. VoiceOver meldt dat je in een Browser staat. Het venster is al geopend.

 7. Ga, indien nodig, met de pijltoetsen naar de map waar het bestand staat dat je wil

 8. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 9. Ga met PIJL OMLAAG naar het bestand dat je wil verplaatsen.

 10. Druk COMMAND+C om het bestand te kopiëren.

 11. Ga met de Pijltoetsen naar de map waar je het bestand wil plaatsen.

 12. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 13. Druk OPTION+COMMAND+V om het bestand in de doelmap te plaatsen.

6. Hoe geef ik op de Mac een bestand een andere naam?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met de pijltoetsen naar het bestand. Het bestand is nu geselecteerd.

 7. Druk ENTER en typ een nieuwe naam.

 8. Door eventueel de Rotor op Tekens te zetten, kan je met PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG de naam controleren.

 9. Controleer bij bestandsnamen met PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG of de extensie er nog staat.

 10. Druk ENTER. Het bestand heeft nu de nieuwe naam.

 11. Indien je de Rotor op Tekens hebt gezet, zet hem dan weer terug op Navigatie.

Let op

 • Bij bestandsnamen mag de extensie (bijvoorbeeld .docx) niet gewijzigd worden.

 • Je kan de Finder ook zodanig instellen dat extensies niet getoond worden. Je kunt ze dan niet controleren maar ook niet wijzigen.

7. Hoe kan ik op de Mac bestanden verwijderen?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten. VoiceOver meldt dat je in een Browser staat. Het venster is al geopend.

 7. Ga, indien nodig, met de pijltoetsen naar de map waar het bestand staat dat je wil kopiëren.

 8. Ga met PIJL RECHTS in de map staan.

 9. Ga met PIJL OMLAAG naar het bestand dat je wil verwijderen.

 10. Druk COMMAND+BACKSPACE om het bestand te verwijderen. Het bestand wordt in de Prullenmand geplaatst.

Opmerking

 • Als je meer controle over het verwijderproces wilt hebben, kun je in plaats van de sneltoets COMMAND+BACKSPACE het Snelmenu CONTROL+OPTION+M gebruiken. Navigeer met PIJL OMLAAG naar Verplaats naar Prullenmand, en druk ENTER.

 • Om meer aaneengesloten bestanden te verwijderen, druk SHIFT+CONTROL en selecteer met PIJL OMLAAG meerdere bestanden. Druk COMMAND+BACKSPACE om de geselecteerde bestanden te verwijderen.

8. Hoe kan ik een bestand uit de Prullenmand terugzetten?

Het kan voorkomen dat je een bestand per ongeluk verwijderd hebt. Zolang je de Prullenmand nog niet leeggemaakt, kun je een bestand terugzetten naar zijn oorspronkelijke plaats. Dit kan vanuit elk willekeurig programma. De Prullenmand vind je in het Dock.

 1. Activeer het Dock met CONTROL+OPTION+D en ga met PIJL RECHTS naar de Prullenmand.

 2. Open de Prullenmand met PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG of CONTROL+OPTION+SPATIE.

 3. Open het Browservenster met PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met).

 4. Selecteer het bestand met PIJL OMLAAG of meerdere bestanden met SHIFT+CONTROL+PIJL OMLAAG.

 5. Open het Snelmenu met SHIFT+CONTROL+OPTION+M.

 6. Ga met PIJL OMLAAG naar de optie Zet Terug en druk ENTER. Het bestand of meerdere bestanden worden teruggezet op hun oorspronkelijke plaats.

9. Hoe kan ik op de Mac een nieuwe map maken?

In Finder kun je overal nieuwe mappen aanmaken. Dit kan ook een map in een map zijn. Een zogenaamde submap.

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga bijvoorbeeld met SHIFT+COMMAND+O naar de map Documenten.

 7. Je zit nu in de Browser, zo niet navigeer er dan naartoe en druk PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS (Werken Met).

 8. Druk SHIFT+COMMAND+N om een nieuwe map op deze locatie aan te maken. Wil je een submap aanmaken, navigeer dan eerst met de pijltoetsen naar de map waarin je de nieuwe map wil aanmaken en druk dan SHIFT+COMMAND+N.

 9. De nieuwe map krijgt automatisch de naam Naamloze Map.

 10. Typ een logische naam voor de map en druk ENTER.

Opmerking

 • Als een logische naam typen niet is gelukt, heet de map Naamloze Map. Open in dat geval het Snelmenu met SHIFT+CONTROL+OPTION+M, ga met PIJL OMLAAG naar Naam Wijzigen en druk ENTER. Typ nu alsnog een logische naam voor de map en druk ENTER.

10. Hoe geef ik op de Mac een map een andere naam?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met de pijltoetsen naar de map. De map is nu geselecteerd.

 7. Druk ENTER en typ een nieuwe naam.

 8. Zet, eventueel, de Rotor op Tekens en controleer met PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG de naam.

 9. Druk ENTER. De map heeft nu de nieuwe naam.

 10. Indien je de Rotor op Tekens hebt gezet, zet hem dan weer terug op Navigatie.

11. Hoe verwijder ik een map op de Mac?

 1. Zet, indien nodig, Snelnavigatie Aan door het gelijktijdig indrukken van PIJL LINKS+PIJL RECHTS.

 2. Zet de Rotor op Navigatie met PIJL OMHOOG+PIJL LINKS.

 3. Activeer de Finder met COMMAND+TAB.

 4. Open, indien nodig, een nieuw venster met COMMAND+N.

 5. Druk, indien nodig, COMMAND+3 voor Kolomweergave.

 6. Ga met de pijltoetsen naar de map die je wil verwijderen. De map is nu geselecteerd.

 7. Open het Snelmenu met SHIFT+CONTROL+OPTION+M.

 8. Ga met PIJL OMLAAG naar de optie Verplaats Naar Prullenmand en druk ENTER. De map wordt verwijderd.

Tip:

 • Je kunt een map ook snel verwijderen met de sneltoetscombinatie COMMAND+BACKSPACE.

Gebruikte sneltoetsen

Algemene toetscombinaties

Actie Activeer de Finder Sneltoets COMMAND+TAB
Open nieuw venster COMMAND+N
Kolomweergave COMMAND+3
Naar map Documenten SHIFT+COMMAND+O
Bestand openen COMMAND+PIJL OMLAAG
Bestand kopiëren COMMAND+C
Bestand plakken COMMAND+V
Bestand verplaatsen OPTION+COMMAND+V
Bestand verwijderen COMMAND+BACKSPACE
Aaneengesloten bestanden selecteren Aaneengesloten bestanden selecteren tot en met laatste SHIFT+CONTROL+PIJL OMLAAG SHIFT+OPTION+PIJL OMLAAG

VoiceOver commando’s

Actie Bestand of prullenmand openen Sneltoets CONTROL+OPTION+SPATIE
Selecteer modus starten en toevoegen CONTROL+OPTION+COMMAND+ENTER
Selectie uitbreiden CONTROL+OPTION+PIJLOMLAAG
Het Dock activeren CONTROL+OPTION+D
Snelmenu openen SHIFT+CONTROL+OPTION+M

Snelnavigatie toetsen

Actie Snelnavigatie Aan/ Uit Sneltoets PIJL LINKS+PIJL RECHTS
Werken Met Stop Werken Met Rotor instellen PIJL OMLAAG+PIJL RECHTS PIJL OMLAAG+PIJL LINKS PIJL OMHOOG+PIJL LINKS
Bestand openen Aaneengesloten bestanden selecteren Aaneengesloten bestanden selecteren tot en met laatste PIJL OMHOOG+PIJL OMLAAG SHIFT+CONTROL+PIJL OMLAAG SHIFT+OPTION+PIJL OMLAAG

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org