Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Focus 5-40, snel aan de slag met je leesregel

Geplaatst op 13-6-2019

Gerard van Rijswijk, Koninklijke Visio

In dit overzicht van de Focus 5-40 braille leesregel vind je de belangrijkste knoppen, toetscombinaties, menu instellingen en beschrijving van het apparaat. Zo kun je snel aan de slag.

Knopaanduiding Focus 5-40

Toetsen Functies
Dot 1 2 3 4 5 6 7 8 Braille invoer of commando’s
Menu Tijd, batterijstatus of firmware instellingen
L schuiven Naar links lezen, niet cursor gebonden
R schuiven Naar rechts lezen, niet cursor gebonden
L tuimel Regel omhoog/omlaag met cursor
R tuimel Regel omhoog/omlaag niet cursor gebonden
L selectie Automatisch lezen vertragen
R selectie Automatisch lezen versnellen
L shift
R shift
NAV tuimel Door tekst, lijsten, of menu opties navigeren
NAV mode Regel, alinea, zin of schuiven 40 cellen
Cursor routing De cursor plaatsen in tekst
Braille Modi M+spatie (1,3,4+spatie)

Top 10 combinatie toetsen

instelling Supernova Jaws NVDA VoiceOver Mac
Enter Dot 8 Dot 8 Dot 8 Spatie + Dot 8
Backspace Dot 7 Dot 7 Dot 7 Spatie + Dot 7
Escape Spatie + Dot 1356 Spatie + Dot 15 Spatie + Dot 12
Delete Spatie + Dot 123456 Spatie + Dot 145
Home Spatie + Dot 13 Spatie + Dot 13 Spatie + Dot 123
End Spatie + Dot 46 Spatie + Dot 46 Spatie + Dot 456
Tab Spatie + Dot 45 Spatie + Dot 45 Spatie + Dot 45
Shift-tab Spatie + Dot 12 Spatie + Dot 12 Spatie + Dot 12
Alt-tab Linker shift + Dot 45 Spatie + Dot 2345
Spraak aan/uit
Menu instellingen Toets
Tijd en batterij status 1 x menu
Focus instellingen 2 x menu
Naar instellingen menu R selectie
Door menu lopen R tuimel
Menu instelling opslaan R selectie of 8
Menu verlaten, niet opslaan L selectie
USB koppelen Menu + 8
Blue tooth kiezen Menu + 1, 2, 3, 4, of 5

Hoe ziet uw leesregel er uit?

Aan de linkerkant van de leesregel, van voor naar achter, vindt u de aan/uit-knop en een micro-USB-C-poort. Met de USB-poort kunt u de leesregel op een computer aansluiten met de meegeleverde USB-kabel of op de netadapter.

De braillecellen bevinden zich bovenop richting de voorkant van het apparaat. Er is een Cursor Routing toets boven elke braillecel. Aan beide zijden van de leesregel bevinden zich Nav-tuimeltoetsen waarmee u gemakkelijk kunt navigeren. Boven elke Nav-tuimeltoets bevindt zich een Nav-modustoets waarmee u de functie van de Nav-tuimeltoets kunt aanpassen.

Direct boven de Cursor Routing toetsen bevinden zich 8 toetsen die overeenkomen met het Perkins-stijl brailletoetsenbord. De brailletoetsen onder de linker hand zijn vanuit het midden: Punt 1 onder de wijsvinger, Punt 2 onder de middelvinger, Punt 3 onder de ringvinger, en Punt 7 onder de pink. De brailletoetsen onder de rechter hand zijn vanuit het midden: Punt 4 onder de wijsvinger, Punt 5 onder de middelvinger, Punt 6 onder de ringvinger, en Punt 8 onder de pink. Deze toetsen worden gebruikt om tekst in te typen of commando's uit te voeren. Tussen de Punten 1 en 4 is een Menutoets welke wordt gebruikt voor toegang tot het Focus configuratiemenu. Aan de voorkant, direct onder en in het midden van de leesregel is een Spatiebalk. Deze toets wordt gebruikt samen met de brailletoetsen bij het invoeren van commando's. Een commando met de Spatiebalk wordt gewoonlijk aangeduid als een Akkoord-commando. Bijvoorbeeld, L AKKOORD of PUNTEN 1-2-3 AKKOORD.

Aan de voorkant van de leesregel vindt u de volgende besturingselementen, van links naar rechts: Linker Schuiftoets, Linker Tuimelbalk, Linker Selectietoets, Linker Shift-toets, Rechter Shift-toets, Rechter Selectietoets, Rechter Tuimelbalt, en Rechter Schuiftoets.

Opmerking: De volgende onderdelen beschrijven hoe deze besturingselementen werken bij het gebruik van de Focus Blue met JAWS. Als u er voor kiest om de Focus leesregel te gebruiken met een schermlezer van derden op een computer of mobiel apparaat, raadpleeg de documentatie die bij deze software werd meegeleverd omdat de functies van deze besturingselementen kunnen verschillen van hoe ze werken met JAWS.

De Focus Nav-tuimeltoetsen geven u de mogelijkheid om snel door bestanden, dialoogvensters en menu’s te lopen. In een bestand kunt u per regel, zin, alinea lopen of vooruit en terug schuiven. Om tussen de vier navigatiemodi te wisselen, druk de Nav-modustoets die zich direct boven elke Nav-Tuimeltoets bevindt. In een dialoogvenster, kunt u tussen de verschillende elementen bewegen en zelfs binnen een element werken als dit wordt ondersteund. In een menu kunt u omhoog en omlaag door de menuopties lopen. U kunt de Nav-tuimeltoetsen ook helemaal uitschakelen door gelijktijdig de Linker of Rechter Nav-modustoets en de Spatiebalk in te drukken. Voer nogmaals een Linker of Rechter Nav-modustoets Akkoord uit om ze weer in te schakelen.

Schuiftoetsen

De Focus Schuiftoetsen schuiven de leesregel telkens één leesregel naar links of rechts wanneer u ze indrukt. Druk de Linker Schuiftoets, de toets met een voelbaar symbool van een dubbele pijl naar links, om naar links te schuiven; druk de Rechter Schuiftoets, de toets met een voelbaar symbool van een dubbele pijl naar rechts, om naar rechts te schuiven. Als u JAWS gebruikt, kunnen de functies van de Schuiftoetsen worden omgedraaid zodat het indrukken van de Linker Schuiftoets naar rechts zal schuiven en het indrukken van de Rechter Schuiftoets naar links zal schuiven. Raadpleeg de online help bij JAWS Toetsenbordbeheer over hoe u deze en andere toetstoewijzingen kunt aanpassen.

Tuimelbalken

De Tuimelbalken zorgen voor het omhoog of omlaag bewegen per regel. Druk op de bovenkant van de Tuimelbalk om één regel omhoog te gaan; druk op de onderkant om één regel omlaag te gaan. De Tuimelbalken kunnen in combinatie met de Schuiftoetsen gebruikt worden om naar het begin of einde van de regel te gaan waarin de cursor zich bevindt. Druk tegelijkertijd op een Schuiftoets en op de bovenkant van een Tuimelbalk om naar het begin van de regel te gaan. Druk tegelijkertijd op een Schuiftoets en op de onderkant van een Tuimelbalk om naar het einde van de regel te gaan.

Selectietoetsen

Als u de holle ronde Selectietoetsen zonder een andere toets indrukt worden ze gebruikt voor automatisch verder lezen. Druk beide Selectietoetsen in om het automatisch verder lezen in of uit te schakelen. Druk de Linker Selectietoets om de snelheid van het automatisch verder lezen te verlagen of druk de Rechter Selectietoets om de snelheid van het automatisch verder lezen te verhogen.

In combinatie met andere besturingselementen worden de Selectietoetsen voor uiteenlopende functies gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld door het indrukken van een Selectietoets en de bovenkant of onderkant van een Tuimelbalk een pagina omhoog of pagina omlaag uitgevoerd. U kunt ook een Selectietoets en de Rechter of Linker Schuiftoets indrukken om naar de bovenkant of onderkant van een bestand te gaan.

Shift-toetsen

De Shift-toetsen worden gebruikt in combinatie met de Spatiebalk, Brailletoetsen, en andere besturingselementen om commando's uit te voeren. Bij het gebruik van JAWS wordt bijvoorbeeld bij het indrukken van Linker Shift+Punt 4 of Punt 1 de volgende of vorige regel in een document geselecteerd.

Cursor routing toetsen

Er is een Cursor Routing toets boven elke braillecel. Druk op een Cursor Routing toets om de cursor naar die positie te verplaatsen of om een link te selecteren op een webpagina of in een e-mailbericht. In regelmodus kunt u door op een Cursor Routing toets te drukken een menu openen of een onderdeel in een menu selecteren.

Druk en houd de Linker of Rechter Schuiftoets ingedrukt terwijl u tegelijkertijd op een Cursor Routing toets drukt om een rechter muisklik op die locatie te simuleren.

U kunt de Cursor Routing toetsen ook gebruiken om tekst in documenten te selecteren. Om tekst te selecteren met de Cursor Routing toetsen, houdt u de Linker Shift ingedrukt, en drukt u vervolgens op de Cursor Routing toets boven de tekst waar u de selectie wilt beginnen. Laat beide toetsen los. Ga naar het einde van de tekst die u wilt selecteren en druk op de Linker Shift plus de Cursor Routing toets op die locatie. U kunt alle navigatiecommando's gebruiken om van het begin van de selectie naar het einde te gaan, zelfs met de Nav-tuimeltoetsen, maar als het venster waarin de tekst staat opschuift, heeft dat invloed op de tekst die wordt geselecteerd.

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org