Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
Het spijt ons, de support is op dit moment niet beschikbaar.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Alle Voiceover gebaren, sneltoetsen en braille commando’s

Geplaatst op 25 juli 2022

Tom Zwaneveld, Koninklijke Visio

Op zoek naar een vingerbeweging, sneltoets of braille commando voor iPhone of iPad? In dit uitgebreide overzicht vind je alle commando’s, gebaren, bewegingen en sneltoetsen voor iOS of iPadOS op een rij in een lijst met per onderdeel een tabel.

Algemeen

actie toetscombinatie snelnavigatie toetscombinatie standaard touchscreen gebaar braille commando
snelnavigatie aan/uit pijl links en rechts tegelijk indrukken pijl links en rechts tegelijk indrukken niet van toepassing spc+q
vorig onderdeel pijl links vo+pijl links veeg naar links spc+a
volgend onderdeel pijl rechts vo+pijl rechts veeg naar rechts spc+4
geselecteerd onderdeel bevestigen pijl omhoog en pijl omlaag tegelijk indrukken vo + spatiebalk tik dubbel met 1 vinger spc+3-6 of een aanraakschakelaar boven naam van item in braille
druk lang in (contextmenu) vo+shift+m vo+shift+m tik dubbel en vasthouden of tik 3 keer met 1 vinger spc+3-6-7-8
vorig invoerveld shift+tab shift+tab via rotor spc+1-2-5-6
volgend invoerveld tab tab via rotor spc+t
ga naar eerste onderdeel op het scherm control + pijl omhoog niet van toepassing tik met 4 vingers op de bovenste helft van het scherm spc+l
ga naar het laatste onderdeel op het scherm control + pijl omlaag niet van toepassing tik met 4 vingers op de onderste helft van het scherm spc+4-5-6
ga naar volgende container (iPad) control + pijl rechts niet van toepassing via rotor spc+5-6-8
ga naar vorige container (iPad) control + pijl links niet van toepassing via rotor spc+2-3-7
pagina omhoog scrollen alt+pijl omhoog niet van toepassing 3 vingers omlaag vegen spc+3-4-5-6
pagina omlaag scrollen alt+pijl omlaag niet van toepassing 3 vingers omhoog vegen spc+1-4-5-6
pagina naar links scrollen alt+pijl links niet van toepassing 3 vingers naar links vegen spc+2-4-6
pagina naar rechts scrollen alt+pijl rechts niet van toepassing 3 vingers naar rechts vegen spc+o
uitschuiven vo+shift+pijl omhoog vo+shift+pijl omhoog 2 vingers naar links vegen -
inschuiven vo+shift+pijl omlaag vo+shift+pijl omlaag 2 vingers naar rechts vegen -
1e knop links bovenaan activeren (vaak terug knop) escape toets of vo+’ escape toets of vo+’ zigzag met 2 vingers horizontaal over het scherm (of teken een “6” met 2 vingers) spc+b

Rotor handelingen, Lezen, navigeren en aanpassen

actie toetscombinatie snelnavigatie toetscombinatie standaard touchscreen gebaar braille commando
rotor instellen (tegen de klok in) pijl omhoog en pijl links tegelijk indrukken niet van toepassing 2 vingers draaien tegen de klok in spc+2-3
rotor instellen (met de klok mee) pijl omhoog en pijl rechts tegelijk indrukken niet van toepassing 2 vingers draaien met de klok mee spc+5-6
vorig onderdeel in de rotor pijl omhoog vo+pijl omhoog veeg omhoog spc+3
volgend onderdeel in de rotor pijl omlaag vo+pijl omlaag veeg omlaag spc+6
lezen vanaf geselecteerd onderdeel vo+a vo+a twee vingers naar beneden vegen spc+r
lezen vanaf bovenkant van het scherm vo+b vo+b twee vingers omhoog vegen spc+w
lees regel vo+l vo+l - -
lees woord vo+w vo+w - -
lees vorig teken vo+shift+pijl links vo+shift+pijl links - -
lees volgend teken vo+shift+pijl rechts vo+shift+pijl rechts - -
lees URL vo+u vo+u - -
lees hint vo+shift+n vo+shift+n - -
pauzeer/ga verder vo+p vo+p tik met twee vingers spc+p
lezen per regel rotor instellen op regels, vervolgens pijl omhoog en omlaag om per regel te lezen niet van toepassing rotor instellen op regels, vervolgens met 1 vinger omhoog en omlaag vegen niet van toepassing
lezen per woord rotor instellen op woorden, vervolgens pijl omhoog en omlaag om per woord te lezen niet van toepassing rotor instellen op woorden, vervolgens met 1 vinger omhoog en omlaag vegen niet van toepassing
lezen per karakter rotor instellen op tekens, vervolgens pijl omhoog en omlaag om per teken te lezen niet van toepassing rotor instellen op tekens, vervolgens met 1 vinger omhoog en omlaag vegen niet van toepassing

Overige functies

actie toetscombinatie snelnavigatie toetscombinatie standaard touchscreen gebaar braille commando
thuis knop activeren vo+h vo+h niet van toepassing spc+h
spotlight zoekfunctie ga naar het begin scherm met vo+h druk nogmaals vo+h of druk option+pijl omhoog ga naar het begin scherm met vo+h druk nogmaals vo+h of druk option+pijl omhoog ga naar het begin scherm met home-functie. daarna met 3 vingers omlaag vegen ga naar begin scherm met spc+h spc+1-4-5-6
start/stop huidige actie (bijvoorbeeld telefoongesprek aannemen/ophangen) vo+minus toets vo+minus toets tik dubbel met 2 vingers spc+1-5-6
ga naar statusbalk (tijd en batterij) vo+m vo+m tik met 1 vinger op statusbalk spc+s
stem aan/ uit vo+s vo+s tik dubbel met 3 vingers spc+m
scherm(gordijn) aan/ uit vo+shift+s vo+shift+s tik drie keer met 3 vingers spc+1-2-3-4-5-6
toetsenbord hulp (esc toets is sluiten) vo+shift+k vo+shift+k tik dubbel met 4 vingers spc+k
element labelen vo+/ vo+/ tik dubbel met 2 vingers en houd vast spc+1-2-3-4-6
Lees samenvatting schermonderdeel vo+F3 of vo+Fn+3 vo+F3 of vo+Fn+3 Tik met 3 vingers spc+3-4
onderdeelkiezer vo+i vo+i tik driemaal met 2 vingers spc+i
appkiezer vo+2x h vo+2x h 2x thuisknop spc+2x h
ga naar vorige app vo+shift+[ vo+shift+[ veeg met 4 vingers naar links spc+3-5
ga naar vorige app vo+shift+] vo+shift+] veeg met 4 vingers naar rechts spc+2-6
volgende onderdeel stemparameters aanpassen vo+cmd+pijl rechts vo+cmd+pijl rechts - -
stemparameter wijzigen vo+cmd+pijl omlaag vo+cmd+pijl omlaag - -
toon schermtoetsenbord eject eject tik dubbel met 1 vinger met focus op tekstveld spc+1-4-6
zoekfunctie vo+f vo+f via rotor spc+f
berichtencentrum ga naar het begin scherm met vo+h daarna option+pijl omhoog ga naar het begin scherm met vo+h daarna option+pijl omhoog tik op statusbalk. veeg daarna met 3 vingers omlaag spc+4-6
bedieningspaneel ga naar het begin scherm met vo+h daarna option+pijl omlaag ga naar het begin scherm met vo+h daarna option+pijl omlaag tik op statusbalk. veeg daarna met 3 vingers omhoog spc+2-5
ga naar dock vo+d vo+d - -
3d-touch op geselecteerde onderdeel vo+shift+f vo+shift+f druk op scherm spc+3-5-6
volume verhogen via specifieke toets via specifieke toets via knop of rotor spc+3-4-5
volume verlagen via specifieke toets via specifieke toets via knop of rotor spc+1-2-6
braille-invoer via scherm niet van toepassing niet van toepassing tik dubbel met 5 vingers niet van toepassing
snelle instellingen vo+v vo+v tik viermaal met 2 vingers -

Tekstverwerken met extern toetsenbord (snelnavigatie uit)

actie toetscombinatie touchscreen gebaar braille commando
cursor naar vorig karakter pijl links
cursor naar volgend karakter pijl rechts
cursor naar vorige regel pijl omhoog
cursor naar volgende regel pijl omlaag
cursor naar vorig woord alt+pijl links
cursor naar volgend woord alt+pijl rechts
cursor naar vorige alinea alt+pijl omhoog
cursor naar volgende alinea alt+pijl omlaag
cursor naar begin van regel cmd+pijl links
cursor naar einde van regel cmd+pijl rechts
cursor naar begin van document cmd+pijl omhoog
cursor naar einde van document cmd+pijl omlaag
tekst rechts selecteren shift+pijl toets rechts spc+2-5-6
tekst links selecteren shift+pijl toets links spc+2-3-5
alles selecteren cmd+a spc+2-3-5-6
knippen cmd+x spc+x
kopiëren cmd+c tik dubbel met 3 vingers, vasthouden en omhoog vegen spc+c
plakken cmd+v tik dubbel met 3 vingers, vasthouden en omlaag vegen spc+v
kopieer spraak naar klembord vo+shift+c tik 4 keer met 3 vingers -
enter enter op schermtoetsenbord spc+e of spc+8
verwijderen backspace op schermtoetsenbord spc+d of spc+7
Ongedaan maken cmd+z (of schudden met apparaat) tik dubbel met 3 vingers, vasthouden en naar links vegen spc+z
Gedaan maken shift+cmd+z tik dubbel met 3 vingers, vasthouden en naar rechts vegen spc+2-3-4-6
Start/stop dicteren vo+minus toets tik dubbel met 1 vinger met focus op tekstveld. tik daarna dubbel met 2 vingers spc+1-5-6
toetsenbordtaal wijzigen cmd + spatiebalk - -
tekst opmaak spc+2-3-4-5-6

Internet navigatie met snel(letter)navigatie

Zonder snelletternavigatie zijn onderstaande commando’s te gebruiken met vo+cmd+snelletter.

actie toets(combinatie) braille commando
snelletternavigatie aan/uit vo+q spc+Q (let op: hoofdletter!)
volgende kop (header) (shift+ h is vorige kop) h h
volgend tekstveld r r
volgend formulierelement c c
volgende koppeling (link) l l
volgend tekst element s s
volgende knop (button) b b
volgende tabel t t
volgend plaatje (graphic) i i
volgend landmark w w
volgende lijst (list) x x
volgend gelijksoortig element m m
volgend kopniveau (niveaus 1 tot en met 6). 1 tot 6 1 tot 6