Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Word sneltoetsen, uitgebreide lijst

Geplaatst op 14 May 2024

Op zoek naar een sneltoets in Word? In deze lijst vind je een uitgebreid overzicht van handige, veel gebruikte toetscombinaties, die in bijna alle Word versies goed werken. Lint commando’s met labels (letters typen) wijzigen per Word versie en zijn om die reden niet in de lijst opgenomen.

Voor een nog uitgebreider lijst kun je terecht op de website van Microsoft.

Sneltoetsen Word - Algemeen

Actie Sneltoets
Nieuw bestand CTRL + N
Openen CTRL + O
Lijst recente documenten CTRL + O, kies daarna Recent
Opslaan als F12
Afdrukken (Printen) CTRL + P
Afdrukvoorbeeld CTRL + F2
Help F1

Venster

Actie Sneltoets
Wisselen tussen Word bestanden CTRL + F6
Bestand sluiten (close Window) CTRL + W of CTRL + F4
Word sluiten ALT + F4
Venster maximaliseren CTRL + F10 of WIN + PIJL OMHOOG
Venstergrootte WIN + PIJL toetsen
Venstergrootte via systeemmenu ALT + SPATIE
Venster splitsen CTRL + ALT + S
Vensteronderdelen (o.a. taakbalk) activeren F6
Conceptweergave CTRL+ALT+G
Afdrukweergave activeren CTRL + ALT + P
Weblayout (2016) ALT, V, W
Actie Sneltoets
Per teken/regel PIJL RECHTS / PIJL OMLAAG
Per woord/paragraaf CTRL + PIJL RECHTS / PIJL OMLAAG
Begin/einde zin HOME / END
Begin/einde document CTRL + HOME / END
Scherm omhoog/omlaag PAGE DOWN / UP
Tekst selecteren Navigeer met SHIFT toets ingedrukt
Alles selecteren Ctrl + A
Selectie ongedaan maken PIJL RECHTS of PIJL OMLAAG
Spring bij openen naar laatste wijziging SHIFT + F5
Tabel: volgende / vorige cel TAB / SHIFT + TAB
Tabel: begin / einde rij ALT + HOME / END
Tabel: begin / einde kolom ALT + PAGE DOWN / UP
Tabel selecteren ALT + NUM 5

Bewerken

Actie Sneltoets
Kopiëren (Copy) CTRL + C
Knippen CTRL + X
Plakken CTRL + V
Plakken speciaal CTRL + ALT + V
Opmaak kopiëren CTRL + SHIFT + C
Opmaak plakken CTRL + SHIFT + V
Zoeken (Find) CTRL + F of CTRL + H
Knop Volgende zoeken (in dialoogvenster) CTRL + PAGE UP/DOWN
Woord opnieuw zoeken (in tekst) SHIFT + F4
Ga naar CTRL + G
Vervangen CTRL + H
Ongedaan maken CTRL + Z
Herhalen CTRL + Y
Teken verwijderen DELETE / BACKSPACE
Woord verwijderen CTRL + DELETE / BACKSPACE
Lege regel verwijderen DELETE of BACKSPACE
Woorden tellen CTRL + SHIFT + G

Opmaak - tekst

Actie Sneltoets
Vet (Bold) Ctrl + B
Cursief (Italic) CTRL + I
Onderstreept (Underline) CTRL + U
Dubbel onderstreept CTRL + SHIFT + D
Onderstrepen excl. Spaties CTRL + SHIFT + W
Letters groter CTRL + ]
Letters kleiner CTRL + [
Letters groter (vaste stappen) CTRL + SHIFT + PUNT
Letters kleiner (vaste stappen) CTRL + SHIFT + KOMMA
Superscript CTRL + SHIFT + +
Subscript CTRL + =
Hoofdletters CTRL + Shift + A
Hoofdletters , beginhoofdletter, kleine letters SHIFT + F3
Klein kapitaal CTRL + Shift + K
Markeren (Highlight, 2010) CTRL + ALT + H
Dialoogvenster Lettertype CTRL + D
Tekstkleur wijzigen CTRL + D
Tekstopmaak verwijderen CTRL + SPATIE
Opmaak weergeven SHIFT + F1

Opmaak - alinea

Actie Sneltoets
Links uitlijnen Ctrl + L
Midden uitlijnen CTRL + E
Rechts uitlijnen CTRL + R
Uitvullen (Justify) CTRL + J
Uitvullen hele pagina CTRL + SHIFT + J
Regelafstand 1 / 2 / 1,5 CTRL + 1 / 2 / 5
Witregel voor alinea CTRL + 0
Inspringpositie groter CTRL + M
Inspringpositie kleiner CTRL + SHIFT + M
Omgekeerd inspringen groter CTRL + T
Omgekeerd inspringen kleiner CTRL + SHIFT + T
Opsomming toepassen (List) CTRL + SHIFT + L
Opsommingsteken typen STERRETJE (SHIFT + 8)
Koppelteken typen (voor lijst) MINTEKEN
Genummerde lijst typen Cijfer 1, PUNT en SPATIE
Nieuwe regel met opsommings of koppelteken ENTER
Nieuwe regel zonder opsommings of koppeltekenSHIFT + ENTER
Alineaopmaak verwijderen CTRL + Q

Invoer

Actie Sneltoets
Nieuwe alinea ENTER
Nieuwe regel SHIFT + ENTER
Nieuwe pagina CTRL + ENTER
Nieuwe kolom CTRL + SHIFT + ENTER
Hyperlink CTRL + K
Voetnoot (Footnote) CTRL + ALT + F
Eindnoot CTRL + ALT + D
Harde spatie CTRL + SHIFT + SPATIE
Vast afbreekstreepje CTRL + SHIFT + -
Verborgen tekens weergeven CTRL + SHIFT + *
Wijzigingen bijhouden CTRL + SHIFT + E
Opmerking CTRL + ALT + M
Datum invoegen SHIFT + ALT + D
Toetsenbord: taal wijzigen ALT + SHIFT
Toetsenbord: indeling wijzigen CTRL + SHIFT
Diakritische tekens (accenttekens) CTRL + leesteken, daarna letter

Speciale tekens

Actie Sneltoets
rechter ALT + 5 , of CTRL + ALT+ 5
:-)
® ALT + CTRL + R
© ALT + CTRL + C
CTRL + ALT + T
 / 
--> / <--

Spellingcontrole

Actie Sneltoets
Volgende spelfout zoeken ALT+F7
Spelfout corrigeren (cursor in woord) SNELMENU geeft suggesties
Venster ‘Spelling- en grammaticacontrole’ F7

Opmaakprofielen / Stijlen

Actie Sneltoets
Kop 1 CTRL + ALT + 1
Kop 2 CTRL + ALT + 2
Kop 3 CTRL + ALT + 3
Standaard CTRL + SHIFT + N
Wisselen tussen profielen ALT + SHIFT + PIJL LINKS / RECHTS
Dialoogvenster Stijlen CTRL + SHIFT + S
Actie Sneltoets
In of uit het lint ALT
Snelmenu Snelmenu-toets / Shift + F10
Systeemmenu (i.v.m. venstergrootte) ALT + SPATIE
Menukeuze selecteren Pijltjes / Onderstreepte letter
Navigeren in menu: TAB/ SHIFT + TAB
Menu’s sluiten ESC

Dialoogvensters

Actie Sneltoets
Tabblad selecteren (1) CTRL + TAB
Tabblad selecteren (2) CTRL + PAGE DOWN / UP
Velden selecteren TAB / SHIFT + TAB
Velden direct selecteren ALT + Onderstreepte letter
Selecteren in keuzelijst PIJL OMLAAG / Eerste letter
Lijstopties tonen ALT + PIJL OMLAAG
Selectievakje aan/uit SPATIE
Keuzerondje selecteren Pijltjes
OK ENTER
Annuleren ESC

Venster Openen, Opslaan, Invoegen

Actie Sneltoets
Velden activeren TAB / SHIFT + TAB
Bestanden selecteren Eerste letter(s) / Pijltjes
Aangrenzende bestanden selecteren SHIFT + Pijltjes
Tot laatste/eerste bestand selecteren SHIFT + END / HOME
Diverse bestanden selecteren CTRL + Pijltjes, selecteer met SPATIE
Alles selecteren CTRL + A
Map omhoog Backspace
Nieuwe map CTRL + SHIFT + N
Naam wijzigen F2
Eigenschappen ALT + ENTER
Bestand verwijderen DELETE
Definitief verwijderen SHIFT + DELETE
Icoon weergave wijzigen CTRL + Muiswiel
Naar adresbalk ALT + D
Annuleren ESC

Werken met het lint

Actie Sneltoets
Het lint activeren ALT
Het lint verlaten zonder een opdracht te geven ALT
Een ander tabblad activeren PIJL RECHTS of LINKS
Over een geactiveerd tabblad navigeren TAB of SHIFT+TAB
Een geselecteerde opdracht activeren ENTER
De tab Bestand activeren ALT, B
Opdracht zoeken in het lint (2016) ALT + Q
Lint tonen/verbergen CTRL + F1

Afbeeldingen

Actie Sneltoets
Afbeelding groter maken (2016) SNELMENU, Grootte en positie
Tekstterugloop instellen (2016) SNELMENU, Tekstterugloop
Positie wijzigen (2016) SNELMENU, Grootte en positie, Positie
Naar volgende tabblad CTRL + TAB

Helpfunctie

Actie Sneltoets
Helpfunctie starten F1
Navigeren in zoekresultaten TAB en SHIFT + TAB
Zoekresultaat activeren ENTER
Terug naar zoekresultaten BACKSPACE
Helpfunctie afsluiten ALT + F4

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org